Naar hoofdinhoud Naar footer

Vertrekpunt van samenwerking

Gepubliceerd op: 05-03-2024

Om samen de zorg beter te organiseren zoeken steeds meer organisaties elkaar op. Maar hoe ga je van een gezamenlijk idee naar een goede start van je samenwerking? Vaak begint dit met een gezamenlijke (regionale) visie, gedreven door gedeelde urgentie, ambitie of kansen. Daarvoor heb je actuele en relevante informatie nodig over hoe je goed kunt inspelen op de maatschappelijke uitdagingen die er zijn. 

Zo is het belangrijk om te weten welke zorgakkoorden voor het samenwerken van toepassing zijn, wie de partners in de regio zijn en met welke wet- en regelgeving je te maken krijgt, of welke fondsen en subsidieregelingen er zijn. Met onze kennisproducten en praktijkvoorbeelden helpen we je op weg met je eerste of volgende stappen richting samenwerken in de zorg.

Onze kennis uit de programma’s RegioKracht in de zorg en Medisch generalistische zorg in de regio (MGZ) kunnen behulpzaam zijn bij de start van je samenwerking. Zo laat MGZ bijvoorbeeld met praktijkvoorbeelden zien hoe je de grotere vraag naar (medische) zorg domeinoverstijgend kunt aanpakken en biedt RegioKracht je handvatten voor het arbeidsmarktvraagstuk, zoals ons kennisproduct over het organiseren van een zzp-poule in jouw regio.

Agenda over Vertrekpunt van samenwerking

Er zijn geen agenda-items gevonden