Naar hoofdinhoud Naar footer

Inrichten van samenwerking

Gepubliceerd op: 05-03-2024

De zorg beter organiseren krijg je pas voor elkaar als je de samenwerking goed inricht. Die inrichting moet passen bij de maatschappelijk opgave waar je aan wilt werken, zoals de zorg mogelijk te maken met minder mensen of het langer zelfstandig thuis wonen. In onze kennisproducten vind je informatie over welke onderwerpen je bij het inrichten bespreekt. Denk aan:

  • De schaalgrootte: focus je op wijkniveau of juist op (zorgkantoor)regioniveau?
  • Coördinatie en regie: is er een coördinator en wat zijn de taken en overlegstructuren?
  • Wijze van besluitvorming: kies je voor consent of consensus?
  • Informatievoorziening: hoe wissel je gegevens uit en communiceer je met collega’s en belanghebbenden?
  • Inrichten van leermomenten: hoe deel je ervaringen en kennis binnen het netwerk?

Herinrichten

Het kan ook nodig zijn in bestaande samenwerkingsverbanden opnieuw het gesprek aan te gaan over de inrichting van de samenwerking. We zien samenwerkingen een doorontwikkeling maken. Daarbij kan de inrichting veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een netwerk dat in de loop van de tijd uitbreidt met samenwerkingspartners. Daarnaast ben je in de startende fase van een netwerk met andere zaken bezig dan in een vergevorderd samenwerkingsverband. Dat zorgt ervoor dat op het ene moment een bepaalde inrichting passend is, terwijl op een later moment verandering of vernieuwing nodig is.

Kennis uit onze programma’s RegioKracht in de zorg en Medisch generalistische zorg in de regio kunnen ondersteunen bij het goed inrichten van samenwerking.

Agenda over Inrichten van samenwerking

Er zijn geen agenda-items gevonden