Naar hoofdinhoud Naar footer

Ruth Pel-Littel bijzonder lector bij lectoraat Wijkverpleging HAN

Vilans-onderzoeker dr. Ruth Pel-Littel is per 1 mei jl. benoemd tot bijzonder lector ‘Samen beslissen met ouderen met complexe zorgvragen’. Het lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking met de HAN University of Applied Sciences en Vilans, met support van het Jo Visser fonds.

Samen beslissen met ouderen

“We zetten in Nederland hele mooie stappen op het gebied van samen beslissen met ouderen,’’ zegt Ruth Pel-Littel. ‘’De benoeming als bijzonder lector maakt het mogelijk om dit ook onderzoeksmatig nog beter te onderbouwen. De wijkverpleging wordt een steeds belangrijkere partner voor ouderen als het gaat om samen beslissen: belangrijk om dat in de beroepspraktijk en in de opleiding verder te professionaliseren.”

Onderzoekslijnen

‘’Ik richt me op drie onderzoekslijnen,’’ vervolgt Pel-Littel. ‘’Ten eerste hoe we persoonsgericht samen beslissen bij ouderen met complexe zorgvragen verder kunnen onderzoeken, ontwikkelen en implementeren. Ten tweede hoe we de positionering van wijkverpleegkundigen bij het samen beslissen kunnen expliciteren, verstevigen en vertalen naar onderwijs en praktijk. En ten slotte hoe ouderen met complexe zorgvragen en beperkte gezondheidsvaardigheden beter ondersteund kunnen worden in het proces van samen beslissen.’’ Het is  belangrijk om  deze kennis vervolgens goed te verbinden met het onderwijs en met praktijkorganisaties.

Versterking Lectoraat Wijkverpleging

Lector Minke Nieuwboer verheugt zich op de verdere samenwerking met de bijzonder lector: “Ik ben blij dat we de kennis en het netwerk van Ruth mogen gebruiken voor de versterking van het Lectoraat Wijkverpleging van de HAN. Er is veel behoefte aan kennis over ‘Samen beslissen met ouderen’ bij de praktijkpartners waar we mee samenwerken.’’

Vilans en HAN werken samen voor passende zorg

De benoeming van Ruth Pel-Littel als bijzonder lector is een uitvloeisel van het bredere samenwerkingsverband van de HAN en Vilans dat zij onlangs bekrachtigden. 

De samenwerking, en hiermee Ruth Pel als bijzonder lector, vervult een brugfunctie in de ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en de praktijk. Om samen het verschil te maken in het ondersteunen van professionals, organisaties en burgers bij de transitie in de richting van passende zorg. Thema’s in de samenwerking zijn onder andere: samen beslissen, toepassing van technologie, en lerende data ondersteunde organisaties.

Jo Visser fonds

Het nieuwe bijzonder lectorschap wordt ook gesteund vanuit het Jo Visser fonds – verbindt jong en oud.Het fonds richt zich op waardig ouder worden en zet samen met partner & kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing in op  de thema’s Vitaal, Betekenisvol en Verbonden (d.m.v. praktijkgericht onderzoek en onderwijs). 

Meer weten?

Stuur voor vragen en meer informatie over het bijzonder lectorschap ‘Samen beslissen met ouderen met complexe zorgvragen’ een mailbericht naar: Ruth.Pel@han.nl.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon