Naar hoofdinhoud Naar footer

Vilans en HAN zetten samen in op samenwerking in onderzoek, onderwijs en praktijk

Hoe zorgen we er samen voor dat de zorg beter werkt? De Academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) van de HAN en kennisorganisatie Vilans gaan voor dit doel met vereende krachten verder aan de slag. Ze tekenden op 10 oktober een overeenkomst tot samenwerking. De samenwerking draagt bij aan een brugfunctie tussen onderwijs, wetenschap en de praktijk.

De langdurende zorg en ondersteuning ondergaat de komende jaren een ingrijpende transitie. Het is een maatschappelijke opgave om de zorg zó in te richten dat deze persoonsgericht, inclusief, betaalbaar en kosteneffectief blijft. De Academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) van de HAN en Vilans, kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning, verbinden zich aan de ambitie om met kennis bij te dragen aan een meer toekomstbestendige zorg en samenleving. Ambities die tevens aansluiten bij het huidige coalitieakkoord in de richting van Passende zorg

Zorginnovaties

Om waarde te kunnen blijven toevoegen in het leven van mensen en om kwaliteit van werken in zorg en ondersteuning te optimaliseren, vooral bij mensen met langer durende zorgvragen, zijn dringend innovaties nodig. Het gaat om zorg voor ouderen- en gehandicapten, zorg in de eerste lijn en om regionale verbanden van samenwerking van organisaties en professionals in zorg- en welzijn. De vernieuwingen zijn niet alleen van belang voor de (toekomstige) medewerkers en vrijwilligers. Ook voor alle ‘cliënten’, hun naasten, en burgers in algemene zin is de impact groot. Hoe de zorg er in de toekomst kan en moet uit zien, is een maatschappelijke vraag voor ons allemaal. 

Gedeelde invalshoeken

AGV-directeur Christine de Vries zegt: ‘AVG ontwikkelt kennis en innovatie mét en in het werkveld. Waar kan het beter of anders? Hoe verbetert de kwaliteit van zorg voor patiënten? Het Kenniscentrum Duurzame Zorg van AGV werkt aan toekomstbestendige kwaliteit en professionaliteit. De lectoraten Wijkverpleging, Innovatie in de Care, en Organisatie van Zorg en Dienstverlening voeren daarvoor programma’s van praktijkgericht onderzoek en implementatie uit.’ 

Vilans-bestuurder Mirella Minkman vult aan: ‘Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor het verzamelen, verrijken, valideren en verspreiden van (actuele) kennis in de zorg. Vilans speelt hierbij ook vaak een verbindende rol tussen mensen die werken in de praktijk van de zorg en hun bestuurders, opleidingen, beleidsmakers en de wetenschap. Het werkveld, en ook steeds meer cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners, kunnen bij Vilans terecht voor toepasbare kennis. Die kennis is gebaseerd op bestaand onderzoek en praktijk- en ervaringskennis, maar ook op eigen onderzoek. Door gerichte samenwerking zetten Vilans en AGV in op meer en beter praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.’

Verbinding onderwijs, onderzoek en praktijk

AGV en Vilans willen zich samen -zowel in de regio als in binnen- en buitenland- breder positioneren richting onderwijs- en onderzoeksgroepen en werkveld. De verbinding met relevante netwerken van zorgorganisaties biedt extra mogelijkheden voor het in praktijk brengen en verspreiden van nieuwe kennis onder doelgroepen in de langdurende zorg en daarbuiten. AGV en Vilans vervullen een brugfunctie in ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en praktijk. Om samen het verschil te maken in het ondersteunen van professionals, organisaties en burgers bij de transitie in de richting van passende zorg. Thema’s waarmee in de samenwerking van start gegaan wordt zijn onder andere gezamenlijke besluitvorming, toepassing van technologie, en lerende datagedreven organisaties.

De aanwezigen van onze kant zijn:

 • Erwin Bleumink, lid Raad van Bestuur
 • Rian van de Schoot, directeur Leren Innoveren & onderzoeken
 • Margreet Reitsma, vakgroepleider Onderzoek en Validatie
 • Ruth Pel, expert onderzoeker
 • Petra van Alphen, senior adviseur
 • Bellis van den Berg
 • Sanne van der Weegen, senior onderzoeker
 • Mirella Minkman, voorzitter Raad van Bestuur

Vanuit de HAN zijn de volgende personen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn:

 • Christine de Vries, academiedirecteur Gezondheid & Vitaliteit
 • Cecile Nijsten, beleidsmedewerker Onderzoek
 • Harold Nas, academiemanager Leven Lang Ontwikkelen en onderwijsinnovatie AGV
 • Maurice Magnée, lector Innovatie in de Care
 • Minke Nieuwboer, lector Wijkverpleging
 • Suzanne Haeijen, bijzonder Lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen
 • Ivo Hendriks, programmamanager Strategie en Werkveld AGV
 • Fernand van Westerhoven, academiedirecteur Mens en Maatschappij
 • Bart Staal, lector Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen

Bron

HAN

Deel deze pagina via:

Contactpersoon