Naar hoofdinhoud Naar footer

Wereld Alzheimer Dag - ‘We gaan op zoek naar wat werkt’

Ter bevordering van de (wereldwijde) aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, is het ook dit jaar - op 21 september - weer Wereld Alzheimer Dag. De week voorafgaande publiceert Vilans, als dementievriendelijke organisatie, mini-interviews met medewerkers over hun werk rond de dementiezorg. Adviseur Lisa Delmée sluit de reeks af.

1. Hoe ben je bij Vilans met dementie bezig?

‘Ik ben betrokken bij het programma Dementiezorg voor Elkaar (DvE). Begin dit jaar ben ik projectleider geworden van de proeftuinen, een deelproject van Herken jij Dementie?. Beide projecten spelen zich af in een andere sector: DvE in de ouderensector en de proeftuinen in de gehandicaptensector. Bij DvE kijk ik naar hoe we de kennis die voortkomt uit de adviestrajecten en de kennis die in de Zorgstandaard Dementie staat, kunnen delen met zorgprofessionals. Daarvoor zijn kennisdossiers gemaakt. Bij de proeftuinen richt ik sessies in waarin zorgmedewerkers leren van elkaar en werken aan vraagstukken uit de eigen organisatie.’ 

2. Wat is het doel van dit programma/project in een notendop?

‘Het doel van DvE is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning - nog meer dan nu - af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld; over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. We kijken naar wat goede zorg is en hoe je die kunt bieden. Bij de proeftuinen kijken we naar wat werkt om dementie tijdig te signaleren bij mensen met een beperking. We kijken naar de randvoorwaarden die nodig zijn om dementie tijdig te signaleren; welke kennis medewerkers nodig hebben en we kijken wat nodig is om de samenwerking tussen de cliënt en zijn omgeving te bevorderen.’ 

3. Waarom vind jij aandacht voor dementie belangrijk?

‘Allereerst natuurlijk vanwege de enorme impact die dementie heeft op de levens van de personen zelf en de personen in hun omgeving. Vanaf het begin dat ik met dit onderwerp in aanraking kwam, zijn het de persoonlijke verhalen die me bijblijven. Daarnaast heeft veel indruk op me gemaakt hoe veel verschillende personen betrokken zijn rondom één persoon met dementie; samenwerken en op één lijn komen met elkaar, de persoon met dementie én hun naasten is daarbij extra belangrijk. Tenslotte, door die aandacht hoop ik dat het herkennen van dementie sneller gaat, omdat de diagnose veel gedrag kan verklaren en je vervolgens samen op zoek kunt gaan naar een zo goed mogelijk leven met dementie.’

4. Wat is er in 2025 veranderd; wat gaat er over 5 jaar beter zijn?

‘Ik zie (gelukkig) dat er heel veel aandacht is voor dementie en dat er veel ontwikkelingen en projecten zijn. Het lijkt mij heel mooi als we de projecten en de kennis die daaruit voortkomen, kunnen verbinden aan elkaar. Zo kunnen we veel van elkaar leren en bieden we de kennis in samenhang aan. Ook denk ik dat we ernaar kunnen streven om die kennis op een passende en zo toegankelijk mogelijke manier kunnen aanbieden, zodat het voor de professionals eenvoudiger is deze kennis ook toe te passen. Zo kunnen alle mooie nieuwe inzichten uiteindelijk bijdragen aan waar het echt om gaat: verbeterde zorg en ondersteuning voor mensen met dementie.’

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan