Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Succesvolle toepassing van technologie begint bij medewerkers’

Aan de slag met technologie. Dat vraagt om inzicht in de vaardigheden van medewerkers en daar zitten best nog wel wat verschillen in. Gehandicaptenzorgorganisatie Ipse de Bruggen ging daarom aan de slag met digitypes, onder begeleiding van Vilans. Patricia Hofstede, projectmedewerker Organisatie, Ontwikkeling en Innovatie bij Ipse de Bruggen: ‘Voor een succesvolle implementatie van technologie, moet je alle digitypes goed meenemen.’

Innovatie is een belangrijk speerpunt voor Ipse de Bruggen. Hofstede: ‘We wilden dan ook een innovatiebijeenkomst organiseren. Daardoor stuitten we op het Vilans-project Digivaardig in de zorg. Dit sloot zo goed aan bij onze behoefte dat we ons hebben opgegeven voor de pilot. Vilans heeft ons vervolgens meegenomen naar de basis van technologietoepassing. Dat begint namelijk bij medewerkers. Hoe staan zij tegenover technologie? Wat kunnen ze en wat vinden ze moeilijk? Vilans heeft hier onder andere digitypes (persona’s) voor ontwikkeld. Ieder digitype vertegenwoordigt een groep zorgprofessionals.’

Hoger scoren dan verwacht

Hofstede: ‘We hebben gebruik gemaakt van de zelftest Welk digitype ben jij?. Dit om te toetsen hoe hoog onze medewerkers op de verschillende digitype scoren. De resultaten werden per team berekend. Vervolgens zijn we hierover het gesprek aangegaan met de teams. We zagen dat de teams aardig hoog scoorden.’ Vooraf hadden de zorgprofessionals zelf al een inschatting gemaakt van hun eigen persona. Hofstede: ‘Niet iedereen schatte dit goed in. Velen scoorden dan ook hoger dan verwacht.’

De aarzelende technologiegebruiker

Het gesprek leverde daarbij veel inzichten op. Hofstede: ‘Een collega die hoog scoorde op de aarzelende technologiegebruiker zei dat ze technologie ontzettend moeilijk vond en er nog erg weinig mee kon. Waarop haar digivaardige zorgprofessional collega reageerde: “Maar jij werkt toch al met die en die app? Ik vind dat je al veel doet!”. Ik weet nu dat een aarzelende technologiegebruiker dat stukje zelfvertrouwen echt nog moet opbouwen. Het was mooi om te zien hoe dat gesprek de gedragingen van de persona’s bevestigde.’

‘Alle digitypes meenemen’ 

Hofstede is blij met de opbrengsten van het gesprek. ‘Dit is geen gesprek dat standaard gevoerd wordt, terwijl we er wel al dagelijks mee bezig zijn. Meer dan ooit is ons duidelijk geworden dat we juist aandacht moeten hebben voor de verschillen als we medewerkers willen meekrijgen met onze visie op technologie. Daarvoor moeten we alle digitypes meenemen vanaf de tekentafel.’

Bent u geïnspireerd door het verhaal van Ipse de Bruggen? Vilans zoekt organisaties die mee willen doen met de vervolgpilot. Neem contact op met projectleider Bart van Mierlo.

Deel deze pagina via: