Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen Beslissen is sleutel tot passende zorg

Gepubliceerd op: 12-04-2024

'Samen Beslissen helpt om samen met ouderen en hun naasten te bespreken wat belangrijk is voor hun kwaliteit van leven. En om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om die te behouden of te verbeteren.' Dat is de essentie van de intreerede van dr. Ruth Pel-Littel op 11 april. Als bijzonder lector aan de HAN University of Applied Sciences onderstreepte Pel de essentie van ‘Samen Beslissen met ouderen met complexe zorgvragen.’

Verschuiving naar kwaliteit van leven en passende zorg

Pel: 'Zorgverleners richten zich niet alleen meer op medische of zorginterventies, maar bespreken ook wat ouderen zelf kunnen doen, of samen met hun naasten of met de buurt. Het uitgangspunt verschuift van: "Wat zijn uw ziektes en problemen?", naar "Wat is belangrijk voor uw kwaliteit van leven en wat staat hierbij in de weg?" Dat effent de weg voor passende zorg.'

Onderzoekslijnen

Volgens Pel worden er in Nederland heel mooie stappen op het gebied van Samen Beslissen met ouderen. 'Maar', zo vervolgt zij: 'We kunnen dit onderzoeksmatig nog beter onderbouwen.' Dat is dan ook precies wat zij en haar onderzoeksgroep gaan doen. De drie onderzoekslijnen zijn:

  • Hoe kunnen we persoonsgericht Samen Beslissen bij ouderen met complexe zorgvragen verder onderzoeken, ontwikkelen en implementeren?
  • Hoe kunnen we de positionering van wijkverpleegkundigen bij het Samen Beslissen expliciteren, verstevigen en vertalen naar onderwijs en praktijk?
  • Hoe kunnen ouderen met complexe zorgvragen en beperkte gezondheidsvaardigheden beter ondersteund worden in het proces van Samen Beslissen?

Niet over, maar mét ouderen beslissen

Pel: 'Samen met ouderen, verpleegkundigen, geriaters, huisartsen en andere zorgprofessionals brengen we in Nederland een beweging op gang waarbij we niet meer óver ouderen beslissen, maar juist mét ouderen tot besluiten komen. Ik vind het mooi om te zien dat ook vitale senioren instrumenten als de Samen Beslis Hulp omarmen. Dat is een handige vragenlijst van kennisorganisatie Vilans ter voorbereiding op een gesprek met een zorgverlener. Ouderen nemen deze soms ook mee als hulpmiddel tijdens hun gesprek met de huisarts of specialist. Dat is een onverwachte bijvangst, maar wel heel leuk en zinvol, want de vitale oudere van nu is misschien de kwetsbare oudere van straks.'

Steun van Jo Visser fonds

Als bijzonder lector ‘Samen beslissen met ouderen met complexe zorgvragen’ is Pel verbonden aan het HAN lectoraat Wijkverpleging. Dat richt zich op het professionaliseren van de wijkverpleging en het waarborgen van passende zorg voor ouderen. Het lectoraat van Ruth Pel wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking met Vilans, waar Pel onderzoeker is, en met steun van het Jo Visser fonds. Eén van de speerpunten van dit fonds is vernieuwing in het zorgonderwijs door praktijkgericht onderzoek. Het Jo Visser fonds wil vooral de verbinding tussen onderzoek en de dagelijkse zorg in de praktijk aanjagen. Dit geldt ook voor het onderzoek dat in de praktijk met zorgorganisaties wordt uitgevoerd. Samen met thuiszorgorganisaties, huisartsenorganisaties en ziekenhuizen heeft de bijzonder lector al onderzoeksplannen opgezet.

Symposium

De installatie van dr. Ruth Pel werd voorafgegaan door een symposium met sprekers als Bianca Buurman, voorzitter V&VN en hoogleraar Acute Ouderenzorg Amsterdam UMC. Ook waren er tal van workshops. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere welke stappen nodig zijn om gezamenlijk de omslag te maken naar persoonsgericht samen beslissen? Hoe kunnen zorgprofessionals effectief samenwerken bij ‘samen beslissen’ in complexe situaties? En wat is vereist voor een succesvolle samenwerking in de driehoek van ouderen, naasten en zorgprofessionals bij het nemen van gezamenlijke beslissingen?

Over Ruth Pel

Ruth Pel promoveerde op een onderzoek naar samen beslissen met ouderen met multimorbiditeit.

Deel deze pagina via: