Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen beslissen met ouderen door paramedici

Hoe kunt u als bijvoorbeeld ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist samen beslissen met ouderen in de praktijk? Paramedici van Zorggroep Apeldoorn verkenden in 3 workshops de stand van zaken en wat voor verbetering vatbaar is. Leidraad was het Gespreksmodel samen beslissen met ouderen. In het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie delen zij hun ervaringen, inzichten en uitdagingen.

Gelijkwaardige partners

Paramedici zien als meerwaarde van samen beslissen dat cliënten zich serieus genomen voelen en meer een gelijkwaardige partner in het gesprek zijn. Ook merken de paramedici dat cliënten meer ruimte ervaren voor eigen regie en zich meer betrokken voelen bij het behandelproces. Ze ervaren dat cliënten dan werken aan doelen die zij zelf als betekenisvol ervaren en hierdoor meer gemotiveerd zijn voor de behandeling.

Randvoorwaarden voor samen beslissen

Randvoorwaarden voor paramedici om samen te beslissen zijn kennis, attitude, vaardigheden, samenwerking met andere zorgprofessionals en de mate van organisatie. Voor cliënten zijn volgens de paramedici van belang de persoonlijke omstandigheden, aangemoedigd worden samen te beslissen en informatie op maat. Daarnaast is tijd belangrijk, ook om met anderen te kunnen overleggen, en duidelijkheid.

‘Eigenlijk wel goed’

Tijdens de workshops kwam het model Samen beslissen in de praktijk aan de orde. Dat leverde de paramedici inzichten op als:

  • ‘We kunnen cliënten nog wel beter meenemen in hoe de doelen geformuleerd worden.’
  • ‘Keuzes en voor- en nadelen bespreken doen we eigenlijk wel goed.’
  • ‘We zouden vaker kunnen bespreken welke rol de cliënt kan en wil hebben bij besluitvorming en wie er nog meer bij betrokken moet worden (naasten). Dit zou ook vastgelegd moeten worden.’

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan