Naar hoofdinhoud Naar footer

Malou Timmers: ‘Positieve Gezondheid is breed kijken naar gezondheid’

In de zomermaanden laat Vilans professionals uit het veld aan het woord over wat Positieve Gezondheid voor henzelf en voor hun werk betekent. In deze aflevering gezondheidswetenschapper Malou Timmers, adviseur bij het Insititute for Positive Health (iPH).

Wat betekent Positieve Gezondheid voor jou? 

Op een brede manier naar de gezondheid van mensen kijken. Met aandacht wat voor de cliënt écht belangrijk is in het leven en daarover het gesprek voeren tijdens het zorgproces. Zo staat niet alleen de aandoening of behandeling centraal, maar juist ook andere aspecten die bijdragen aan het kunnen omgaan met de ziekte én dat wat nog wel kan. Het gevoel van in je kracht staan, je eigen regie te kunnen voeren over je gezondheid en focussen op wat het leven betekenisvol maakt, dragen bij aan een betere ervaren gezondheid.  

Hoe komt Positieve Gezondheid terug in jouw manier van werken en leven? 

Bij Positieve Gezondheid bespreken zorgverleners samen met cliënten wat voor hen belangrijk is aan de hand van de 6 dimensies van gezondheid. De ervaren gezondheid wordt visueel gemaakt in een spinnenwebdiagram. Zo krijg je snel inzicht in hoe cliënten hun gezondheid ervaren en waar zij eventueel mee aan de slag willen. Zo’n ‘ander’ gesprek voeren vraagt andere competenties en ander gedrag van zowel zorgverlener als cliënt. Zorgverleners en cliënten vinden die shift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ vaak niet gemakkelijk. Vanuit iPH werk ik aan inspiratie, kennis en tools om deze overgang gemakkelijker te maken. Wij maken handreikingen voor (zorg)professionals, maar brengen ook ziekenhuizen samen die werken vanuit het concept. Daarnaast ben ik blij dat ik actief kan bijdragen aan het inbedden van Positieve Gezondheid in de hele levensloop. Bijvoorbeeld door Positieve Gezondheid toepasbaar te maken voor het basisonderwijs. Mijn droom is dat het over een paar jaar zelfs voor de allerjongste generatie vanzelfsprekend is om op een brede manier naar gezondheid te kijken én te weten hoe je hier zelf mee aan de slag kan!

Wie geef jij een ‘Positieve Gezondheid'-pluim en waarom? 

Alleen samen kunnen we een andere kijk op gezondheid vanzelfsprekend laten zijn. Wat dat betreft verdienen heel veel mensen en organisaties een pluim. Maar als ik één iemand moet noemen, dan Christa van Tilborg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij is verpleegkundige op de afdeling Cardiologie en voert dagelijks het ‘andere’ gesprek. Zij heeft oog voor wat er voor de cliënt toe doet en organiseert zorg die bij de cliënt past. Extra mooi is dat ze niet alleen oog heeft voor de gezondheid van de cliënten, maar ook van alle zorgmedewerkers. Ook hier staat Positieve Gezondheid centraal. Christa is een echte verbinder!

Welke tip geef jij mee voor wie met Positieve Gezondheid aan de slag wil? 

Begin klein. Elke kleine stap is er één. En begin bij jezelf. Vul het spinnenwebdiagram eens in en ervaar wat het met je doet. 

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan