Naar hoofdinhoud Naar footer

Minder registratielast? Verander de mindset

Registraties rijzen de pan uit, dat weten we. Verschillende onderzoeken tonen dit aan. Ook de media heeft er aandacht voor. Zo was Hugo de Jonge 23 februari 2018 nog te gast bij Jinek om te vertellen hoe hij als minister van VWS van plan is om de zorg te verbeteren: ‘Niemand heeft voor de zorg gekozen vanuit een passie voor papier of Excel.’

Minister de Jonge: ‘Minder papier, meer zorg’

In de uitzending van Jinek onderstreepte de Jonge het belang van ‘minder papier, meer zorg’. Ook had hij het over de inzet van schrapsessies voor organisaties om bewust stil te staan bij welke registraties nou echt nodig zijn. Want zijn grootste zorg zijn de oplopende personeelstekorten. De tijd die nu aan registratie wordt besteed, zou ook aan de zorg zelf besteed kunnen worden. ‘Zodat oma het verschil merkt,’ aldus de Jonge.

Registraties, daar zit een hele wereld achter

Om registratielast te verminderen, is er een andere mindset nodig. Dat merk ik bijvoorbeeld bij de schrapsessies die wij voor zorgorganisaties organiseren. Ik krijg namelijk vaak de vraag of een registratie verplicht is ‘ja’ of ‘nee’. Zo’n vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Want registraties, daar zit een hele wereld achter. Ze zijn namelijk nooit zomaar ontstaan. Een registratie is niet iets wat plat geschreven wordt, het is informatie die nuttig is voor de kwaliteit van zorg.

Stiekem weten we het wel

Door vooral te kijken naar het verplichten van een registratie gaat het over verantwoorden. Iets doen voor anderen dat niet per se daadwerkelijk bijdraagt aan goede zorg. Zorgmedewerkers die te pas en te onpas incidentmeldingen invullen. Of de overtuiging ‘als alle risicosignaleringen in de dossiers van de cliënten zijn ingevuld, zijn we als organisatie goed bezig’. Omdat deze manier van registreren veel tijd kost, klopt dat natuurlijk niet en dat weten we stiekem ook wel.

Vertrouw de professional

In de afweging of iets wel of niet geregistreerd moet worden, speelt dus de deskundigheid van de zorgprofessional een rol. Hij kan inschatten of het doen van een risicosignalering op vallen van belang is bij iemand bij wie hij de wond verzorgt. Of dat een rapportage die dag van meerwaarde is. Een registratie dus als standaard invoeren helpt niet bij het aanspreken en vertrouwen op die professional.

Het stellen van de juiste vragen

Daarom is het belangrijk dat organisaties heel alert blijven door de oorspronkelijke bedoeling van een registratie te kennen. En na te denken wat het effect is, of noem het risico, om een standaard registratie in te voeren in een organisatie. Hierbij zijn het stellen van de juiste vragen essentieel: ‘Waar is het onderdeel van?’ ‘Wat is de bedoeling?’ En: ‘Waar heeft het mee te maken?’ Maar ook toetsen: ‘Is deze registratie ook echt nodig?’ ‘Moet deze registratie standaard bij elke cliënt?’ ‘Heeft de cliënt hier ook wat aan?’ ‘Hoe draagt dit bij aan goede zorg?’ Van de zorgprofessional vraagt dit om een onderzoekende, zelfstandige en kritische houding en ja, ook een beetje lef.

Downloads

Deel deze pagina via: