Naar hoofdinhoud Naar footer

Met bedsensors en buren de vergrijzing te lijf

Zorgorganisatie tanteLouise loopt voorop met arbeidsbesparende technologie in de ouderenzorg. Maar even belangrijk om de vergrijzingsgolf op te kunnen vangen is sociale innovatie. Dat zeggen experts, waaronder Vilans-bestuurder Mirella Minkman, in een gesprek met het Financieele Dagblad. 'Als samenleving moeten we kijken hoe we de solidariteit opnieuw invullen.'

Nieuwe technologieën te over, maar zijn die voldoende om de enorme vergrijzingsgolf die Nederland overspoelt het hoofd te bieden? Ja, zegt de FME, ondernemerskoepel voor de technologische industrie in het FD-artikel. Met bestaande technologieën zou je al het werk van 64.000 medewerkers in de langdurige zorg kunnen opvangen, wat het voorspelde tekort van ruim 67.000 in 2030 nagenoeg oplost.

Nu staat stokkende implementatie door onduidelijke mededingingsregels, perverse financieringsprikkels, terughoudende zorgprofessionals en ontoereikende regelgeving rond het delen van medische data de grootschalige uitrol van slimme technologieën nog in de weg, stelt de FME. Aan het kabinet en het veld om te zorgen voor betere randvoorwaarden zodat die innovaties breed kunnen worden toegepast.

Anders Werken

Maar zo makkelijk zal dat niet gaan, zegt hoogleraar en bestuursvoorzitter Mirella Minkman van kennisorganisatie Vilans, die kosten-batenanalyses uitvoert voor het samenwerkingsverband Anders Werken waar tanteLouise aan meedoet. 'Opschalen kan pas als je helder hebt wat het vraagstuk is van mensen en welke technologie daar dan bij past en voldoende waarde oplevert. En dan draait het zowel om kwaliteit als kwantiteit van de oplossing.'

Bovendien moet er goed nagedacht worden over de ethiek. Stel dat de monitoring van een thuiswonende oudere laat zien dat die een week lang niet naar buiten is geweest, geeft zij als voorbeeld. 'Terwijl vastgesteld is dat beweging en frisse lucht juist goed is, met name bij dementie. Maar als iemand daar zich niet fijn bij voelt, wat dan? Geeft de sociale robot dan wel of niet het advies 'meneer Janssen, de zon schijnt, gaat u deze ochtend een wandeling maken?'. Wie dan waarover beslist en hoe je dat dan doet, is een ethische vraag.'

Solidariteit

De vergrijzingsgolf vraagt om een andere kijk op de ouderenzorg en daarmee op de maatschappij als geheel, aldus Minkman. 'Als gemeenschap zullen we met elkaar moeten kijken hoe we de solidariteit opnieuw invullen: wat kan technologie ons bieden en wat moeten we daaraan toevoegen. In die combinatie zal de oplossing liggen.'

Deel deze pagina via:

Contactpersonen