Naar hoofdinhoud Naar footer

Liselotte van Bokhoven: ‘Maak Positieve Gezondheid niet te groot’

In de zomermaanden laat Vilans professionals uit het veld aan het woord over wat Positieve Gezondheid voor henzelf en voor hun werk betekent. In deze aflevering Liselotte van Bokhoven, bestuurder van Zorgplein Maaswaarden.

Wat betekent Positieve Gezondheid voor jou?

Ik heb zelf periodes van depressies gehad en daar in het verleden ook hulp voor gekregen. Wat je dan leert, is dat anderen voor jou beslissen echt heel ingewikkeld is. Ik vond het raar om later mijn eigen dossier terug te lezen. Eigen regie houden, dat vind ik belangrijk. En hoe ingewikkeld dat soms ook kan zijn, dat ontneemt de mens niet het recht om over zichzelf te beslissen. Ik probeer de cliënten van Maaswaarden ook te blijven zien als meneer of mevrouw huppeldepup en niet als ‘een demente’ die mijn kamer binnenloopt. Dus de mens blijven zien achter zijn of haar aandoening. En serieus nemen, dat is de clou van het verhaal. ‘Niet je klacht, maar je kracht’, daar gaat het over. Het gaat er vooral om dat je zeggenschap hebt en houdt.

Hoe komt Positieve Gezondheid terug in jouw werk en leven?

De balans houden. Ik plan bijvoorbeeld mijn vakanties goed vooruit. Dat adviseer ik ook mijn collega’s. Als je je daarop instelt, kun je denk ik ook meer aan. In mijn werk gaat het voor mij ook over hoe je in contact staat met de mensen om je heen. Ik beweeg me veel in de teams, maak graag even een praatje en vraag of collega’s de balans houden. En open zijn. Het is goed om te laten zien dat het ook helemaal niet erg is als het een keer minder goed gaat.

Ik geef superpraktische voorbeelden. Het theoretische gepraat werkt minder goed. Ik probeer de term ‘Positieve Gezondheid’ niet zo te gebruiken en vooral praktisch te vertalen. ‘Kijk nou eens verder, de mens is meer dan alleen maar z’n klacht. Ga nou eens kijken; joh als iemand van psalmzingen houdt, die activiteit hebben we toch, laat iemand dan daarheen gaan.’ Ik geef complimenten wanneer zorgmedewerkers vanuit het gedachtegoed werken. Ze willen dat goede gedrag bevestigd zien.

Wie geef jij een ‘Positieve Gezondheid'-pluim en waarom? 

Mijn HRM-adviseur Marlies Verhoeven en mijn arbeidsdeskundige Francis Bloemendaal. Zij zijn een gouden team voor onze medewerkers. Ze durven hun een spiegel voor te houden, maar zien óók de hele mens, zijn betrokken en geven de ruimte. Zij hebben een soort natuurlijk gedrag dat past bij dit gedachtegoed. Maar eigenlijk verdient iedereen een compliment die in het gesprek blijft zeggen: voor wie doen we het nou eigenlijk, hebben we wel de cliënt op het netvlies? Wie wordt er nou beter van? Hoe maken we het nou beter voor de cliënt in dit leven?

Welke tip geef jij mee voor wie met Positieve Gezondheid aan de slag wil? 

Zet kleine stapjes. Praat er veel over. Noem Positieve Gezondheid wel als onderwerp, maar maak het niet te groot. Noem het in teamgesprekken, verbind het aan het verleden. Het is niet iets ‘nieuws’, we borduren voort op persoonsgerichte zorg, maar voegen daar iets aan toe. Een visie, gebaseerd op het spinnenweb.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan