Naar hoofdinhoud Naar footer

Careyn, Humanitas en De Zellingen maken werk van Gecombineerde Opleidingsplek Psychologen (GOP)

Gepubliceerd op: 25-04-2023

Er is een tekort aan GZ-psychologen en aan opleidingscapaciteit in de VVT-sector. En dat terwijl specialistische kennis in de ouderenzorg nodig is. Die noodzaak zal groter worden door de vergrijzing en een toename van complexe problematiek. Careyn, Stichting Humanitas en De Zellingen namen daarom het initiatief tot regionale samenwerking in een Gecombineerde Opleidingsplek voor Psychologen (GOP). ‘We hebben nu een gezamenlijke praktijkopleider. Als die weggaat, kan een GZ-psycholoog uit 1 van de andere organisaties het opleiden overnemen.’

Minder kwetsbaar door GOP

GZ-psychologen die met elkaar uitwisselden in intervisie vanuit verschillende organisaties. Het bleek een mooie broedplaats voor het idee voor een GOP. ‘Het initiatief om te gaan samenwerken ontstond bij ouderenzorgorganisatie De Zellingen toen een GZ-psycholoog wegging’, vertelt Bernadette Haan, GZ-psycholoog bij Stichting Humanitas. ‘Hierdoor dreigde de opleiding voor hun psycholoog in opleiding (PIOG) in gevaar te komen. De  GZ-psycholoog  van De Zellingen, Kim Huinink is toen heel actief met het idee van een GOP aan de slag gegaan.’

Vraag naar GZ-psychologen groeit

Het belang van GZ-psychologen in de ouderenzorg is groot. Hilke: ‘Het percentage ouderen gaat alleen nog maar stijgen de komende jaren. Ook is de verwachting dat de zorg complexer gaat worden, omdat mensen in een steeds latere fase van dementie opgenomen zullen worden in het verpleeghuis. Vaak zal dit dan juist om mensen met onbegrepen gedrag gaan. Mensen met dementie die hier geen last van hebben, kunnen immers vaak ook thuis blijven wonen.’

Specialistische kennis in de ouderenzorg is dan ook hard nodig. Hilke: ‘Zo weet ik dat ongeveer 2/3 van de psychologen in de ouderenzorg basispsychologen zijn en 1/3 GZ-psycholoog. Als je dat vergelijkt met de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is dat echt weinig. In die sector is de verhouding precies andersom.’

Opleiden GZ-psychologen in de ouderenzorg

Daarom is het slim om aandacht te hebben voor het opleiden van GZ-psychologen in de ouderenzorg. Hilke: ‘Dat is alleen niet makkelijk. Je moet de begeleidingscapaciteit hebben als individuele organisatie. Tegelijkertijd is er te weinig financiering voor voldoende opleidingsplekken. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is er daarentegen wel een groter opleidingsvolume. Daarom loont het om als ouderenzorgorganisatie vooral ook de samenwerking op te zoeken met een GGZ-organisatie.’

Erkenning aanvragen RINO Groep

Bernadette: ‘Gelukkig zagen onze leidinggevenden de noodzaak in van ons initiatief. Onze eerste stap was om erkenning aan te vragen voor de opleidingsplaats van deze 3 organisaties bij de RINO Groep. Wat daarbij heeft geholpen is dat we dit plan echt met bevlogenheid en enthousiasme hebben gepresenteerd. Daardoor bleef echt het gevoel hangen van “Hier gaan we iets van maken”.’

Tip: Overtuig met onderbouwde informatie

Hilke: ‘Een andere tip is vooral om de RINO Groep vanaf de start mee te nemen in het proces. Zij kunnen echt heel veel bruikbare informatie geven in hoe je dit het beste kunt aanpakken. Bij het overtuigen van het bestuur helpt het goed om het belang van GZ-psychologen in de ouderenzorg goed uit te leggen. Daar kunnen onderbouwde feiten uit artikelen bij helpen. Zo heb ik gebruik gemaakt van informatie uit het artikel ‘Tijd om te specialiseren in ouderen-psychologie’ dat is gebaseerd op informatie uit onderzoek.’

Aanvraag subsidie TOP Opleidingsplaatsen

Hilke: ‘Daarnaast hebben we subsidie aangevraagd bij TOP Opleidingsplaatsen, waarna je wordt opgenomen in het register. Voor de ouderenzorg kan het wel een knelpunt zijn of er voldoende subsidie is. Wij hebben het toegekend gekregen, maar het kan gebeuren dat je als organisatie toch wellicht de afweging moet maken of het vanuit het eigen organisatiebudget gefinancierd moet worden. Voor het volgende kalenderjaar kun je dan opnieuw een aanvraag indienen.’

Onderlinge uitwisseling

Bernadette: ‘Er vindt onderlinge uitwisseling uit tussen medewerkers om zo ook de band met de andere organisatie te houden. Hiervoor hanteren onze organisaties een gesloten-beurs-regeling. Er wordt uitgewisseld in uren, zodat er onderling niet gefactureerd hoeft te worden.’ Hilke: ‘Als ik bijvoorbeeld 4 uur maak bij Humanitas, levert Humanitas voor die 4 uur weer een GZ-psycholoog aan Careyn.’

Toekomstplannen doorontwikkeling GOP

Hilke: ‘Plannen die we nog hebben voor de toekomst is dat we ook willen kijken of de studenten hier nog meer waarde uit kunnen halen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van gezamenlijke intervisie, waarin studenten kunnen delen waar ze tegenaanlopen, of het uitwisselen van supervisoren. We zijn dus nog niet klaar met de ontwikkeling van de GOP en willen alle mogelijkheden goed benutten.’

Tip: start in het eigen netwerk

Bernadette: ‘Voor andere organisaties die hiermee aan de slag willen, zou ik zeggen begin in je eigen netwerk. En ga vooral aan de slag met enthousiastelingen die de meerwaarde zien. Niet alle organisaties ervaren namelijk de ruimte voor zo’n initiatief. Als een organisatie zelf nog geen GZ-psycholoog in dienst heeft, is zo’n gezamenlijk initiatief vaak nog een stap te ver.’

Meer weten?

Deel deze pagina via: