Naar hoofdinhoud Naar footer

Communicatie over persoonsgebonden budget heel belangrijk

Chantal van Falier is een van de bestuurders van Active4you. Deze zorgorganisatie biedt individuele en groepsbegeleiding aan alle leeftijden waarbij sprake is van gedrags-, ontwikkelings- en/of opvoedproblematiek. In een serie van 3 blogs vertelt zij waar zij tegen aanloopt bij het toepassen van de coronamaatregelen. Deze week deel 2: wat nou als je als zorgaanbieder alternatieve begeleiding hebt geboden, maar mensen hun persoonsgebonden budget (pgb) hier ineens niet meer voor willen inzetten?

De meeste gemeentes houden het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN) aan. Namelijk: als u alternatieve zorg hebt geboden, in wat voor een vorm dan ook, dan kunt u dat als zorgaanbieder gewoon bij ons (VGN, red.) declareren. Het gaat hierbij om zorg in natura. Hierbij bepaalt de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor wie de zorg aanbiedt of ondersteunt. Maar met een persoonsgebonden budget (pgb) bepalen cliënten en naasten natuurlijk zelf wie hun zorgaanbieder is. Bij het aanbieden van alternatieve begeleiding heeft dat bij ons voor een stukje onrust gezorgd.

Deelnemers vanuit verschillende regelingen

Zo gaat een dagbestedingsgroep na schooltijd in aangepaste vorm verder vanwege de coronamaatregelen. De locatie is alleen open voor cliënten bij wie het noodzakelijk is dat er begeleiding op een externe locatie plaatsvindt. Dat geldt niet voor iedereen. Voor een aantal cliënten is de dagbestedingsgroep dus voorlopig gestopt. In dat groepje zit bijvoorbeeld iemand met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), anderen met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En een aantal deelnemers dat altijd deelnam vanuit hun pgb.

‘Wij willen deze factuur niet betalen’

Als alternatieve begeleiding hebben wij toen een online programma aangeboden. Dit door videobellen en het aanbieden van spelactiviteiten. Naar deelnemers en hun naasten hebben we dan ook op de gebruikelijke manier onze facturen gestuurd. Vervolgens kregen wij reacties van ouders die de factuur niet wilden betalen vanuit het pgb van hun kind. Bijvoorbeeld: ‘Voor de reguliere dagbesteding willen we ons pgb wel inzetten, maar niet voor dit alternatief in deze omstandigheden. Nu ons kind thuis is moeten we immers al zoveel regelen aan extra begeleiding.’

Communicatie van tevoren

Inmiddels is vanuit de overheid het beleid opgesteld dat ouders evengoed de gebruikelijke factuur moeten betalen. Dat neemt niet weg dat we echt meeleven met ouders die nu in zo’n lastige situatie zitten. Achteraf gezien hadden wij dit ook beter kunnen aanpakken qua communicatie. Bijvoorbeeld door hen van tevoren op te bellen met: ‘We zouden graag alternatieve begeleiding op afstand aanbieden. Wat is hierin uw wens? En als we dan die alternatieve begeleiding aanbieden, krijgt u dus daarvoor een factuur. Zou u schriftelijk willen bevestigen dat u hiermee akkoord bent?’

Niet over de schutting gooien

Ook al was het even wat rommelig en onduidelijk, we zijn altijd met onze cliënten en eventuele ouders blijven communiceren. Want die zitten echt in een lastig parket. Het is lastig om te moeten erkennen dat je niet het antwoord op al hun vragen en problemen hebt. Maar het even kunnen spuien helpt al heel veel. En soms kun je hen hier en daar wat handvatten geven. Zo had een van onze begeleiders laatst een moeder advies gegeven om echt even wat tijd voor zichzelf te nemen. Tijdens ons online programma, waar haar kind aan deelnam, is ze toen lekker in bad gaan liggen. Ook denken we mee over de inzet van het pgb van hun kind. Want we willen hun niet het idee geven dat we dit probleem bij hen nu over de schutting gooien. Daarvoor zijn deze tijden te moeilijk en te uitdagend. Blijven communiceren is het sleutelwoord. Juist nu.

Over Active4you

Active4you is een van de deelnemers aan het tweejarige traject ‘Begeleiding à la carte’ waarin aanbieders van gehandicaptenzorg binnen lerende netwerken hun praktijkervaringen delen in persoonsgerichte zorg. Daarnaast stellen zij praktische kennis beschikbaar voor de hele sector. In een coachingstraject op maat onderzoekt Active4you onder andere hoe zij op een creatieve en revolutionaire manier een plan kunnen ontwikkelen waarmee zij (potentiële) medewerkers kunnen boeien en daarna binden aan de zorgorganisaties.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen