Naar hoofdinhoud Naar footer

Abrona werkt samen met DigiContact voor onplanbare zorg

Gepubliceerd op: 15-11-2021

Cliënten van Abrona maken voor onplanbare zorg geregeld gebruik van DigiContact: zorg op afstand via beeldzorg. Tijdens de coronacrisis merkt Angela Meijers, persoonlijk ondersteuner met aandachtsgebied innovatie, dat er meer belangstelling komt voor dit product. ‘Collega’s zien de meerwaarde en er komen meer aanmeldingen voor DigiContact. De coronacrisis geeft onrust en er is vaker spanning op onplanbare momenten. Het leven is voor ons allemaal minder voorspelbaar. Voor onze cliënten dus ook en dat kunnen wij als begeleiders op afspraak niet altijd ondervangen.’

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht. Cliënten kunnen bij Abrona terecht voor ondersteuning bij wonen, werken, leren, logeren, dagopvang en ambulante begeleiding. DigiContact is een professionele organisatie die is ontstaan vanuit Stichting Philadelphia Zorg. Sinds enkele jaren levert DigiContact ook zorg aan cliënten van andere organisaties, waaronder Abrona. 

DigiContact

DigiContact levert 24/7 zorg op afstand via beeldzorg en is in te zetten voor cliënten die thuis wonen, ambulante ondersteuning krijgen of in een instelling wonen. Via een eenvoudige beeldzorg-app maakt de cliënt met een druk op de knop rechtstreeks verbinding met een professionele begeleider. DigiContact werkt altijd samen met de organisatie die achter de voordeur komt. Meijers: ‘Fijn is dat je een gezamenlijke intake hebt met DigiContact en de cliënt. Vervolgens maak je samen een plan dat aansluit op wat wij zelf aan ondersteuning bieden.

De cliënt krijgt daardoor een volledig aanbod met adviezen die op elkaar aansluiten. Dus ook al zijn we van verschillende organisaties, we werken samen om de cliënt te helpen in de ontwikkeling.’

Innovatie vanuit vraag

Abrona is een jaar of twee geleden gestart met DigiContact vanuit een hulpvraag van een cliënt. De cliënt wil graag zelfstandig wonen en zijn leven zelf vormgeven. Meijers: ‘Hij had eigenlijk niet voldoende aan de begeleidingsmomenten op afspraak. De momenten die lastig voor hem zijn, zijn juist de momenten wanneer begeleiding niet bereikbaar is, bijvoorbeeld 's avonds laat of in het weekend. In ons eigen aanbod konden we daarin niet voorzien en we kwamen toevalligerwijs uit bij DigiContact. We zijn bij deze meneer gewoon gestart om te kijken wat het hem bracht en het bracht hem heel veel. Zo hadden we een heel mooie voorbeeld casus waarin je ziet wat voor effect het heeft en konden we ervaren dat DigiContact een hele professionele organisatie is. Het zijn echt specialisten in hun vak. Ze weten hoe ze zo'n gesprek moeten voeren via het beeldscherm, hoe ze iemand aan de andere kant op hun gemak kunnen stellen.’

Themadag Innovatie

Helina Berghegen, persoonlijk ondersteuner, organiseerde een jaar geleden samen met Angela Meijers een open dag voor alle ambulant begeleiders met als thema ‘Innovatie’. Tijdens deze dag was ook iemand van DigiContact aanwezig om uit te leggen wat het nu precies is. Ook was een cliënt meegekomen die heeft verteld wat het voor hem deed en wat het voordeel voor hem was. Berghegen: ‘Daardoor is het gaan leven binnen Abrona. Je merkt toch dat alles wat nieuw is en digitaal, daar wordt vanuit hulpverleners al snel een beetje met een schuin oog naar gekeken. Want wij vinden natuurlijk dat wij zelf het beste instrument zijn.

En misschien leeft er toch een soort angst dat de hele digitale wereld het gaat overnemen, en dat wij dan overbodig zijn. Maar door een cliënt te laten vertellen wat het voor hem betekent, daarmee raken mensen toch overtuigd dat dit wel echt een hele mooie aanvulling kan zijn.’

Zelf ervaren

Meijers: ‘Wat ik ook wel doe is langsgaan bij teams om te vertellen over DigiContact en over de toegevoegde waarde ervan voor mijn eigen caseload. Ik bel dan ook even in zodat collega’s zelf kunnen ervaren hoe het is om met ze te beeldbellen. DigiContact heeft software waardoor zij recht in beeld kijken, dat maakt het heel persoonlijk. En wanneer ze het zelf ervaren merk ik altijd dat ik zo weer een aantal aanmeldingen krijg.’

Onrust wegnemen

DigiContact is heel geschikt voor cliënten die moeite hebben met het uitstellen van contact totdat de eigen begeleider beschikbaar is. Berghegen: ‘Een van mijn cliënten gebruikt DigiContact, zij vindt het fantastisch. Zij gebruikt het om te kalmeren en om onrust weg te krijgen bij zichzelf op de momenten dat ik niet bereikbaar ben. Zij belt vaak 's avonds als ze merkt dat ze wat onrustig is en denkt daardoor niet te kunnen slapen. Ze belt dan met Digicontact om eventjes gewoon over koetjes en kalfjes te babbelen. En daarna kan ze heel relaxed naar bed toe. In het begin moest ze even wennen dat het verschillende mensen zijn en niet een vast persoon. Ze heeft er veel profijt van.’ Meijers: ‘Wat ik opvallend vind is dat onze aanpak en die van DigiContact heel goed aansluit bij heel diverse cliënten. We hebben bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen, maar ook mensen die hoogbegaafd zijn.’ 

Spanning tijdens coronacrisis

Cliënten reageren heel wisselend op de coronacrisis zegt Berghegen: ‘Bij de een gaat het echt prima, die is een beetje gelaten en gaat afwachten. Maar bij sommigen merk je toch wel lichte paniek. We hebben nu veel meer contact, wel kortere contactmomenten, maar wel veel vaker. Dus normaliter spreek ik iemand een keer in de week. Nu spreek ik ze soms drie of vier keer in de week.’ Meijer: ‘De situatie geeft onrust bij cliënten. Collega’s merken dat er vaker spanning komt op onplanbare momenten. Bijvoorbeeld berichten van het RIVM die naar buiten komen op momenten dat wij niet aan het werk zijn. Maar ook in de supermarkt gaat het anders of ze horen iets van iemand in de buurt of iemand in de buurt is ziek. Ik krijg nu meer vragen van collega’s over DigiContact merk ik.’

Cliënten met kinderen

DigiContact begeleidt ook een aantal cliënten met kinderen, die soms opvoedvragen hebben of als ze met de handen in het haar zitten, advies inwinnen. Meijers: ‘Het stelt mij gerust dat een aantal gezinnen gebruik maakt van DigiContact, juist nu met corona is er veel spanning in gezinnen. Ik krijg soms terug van cliënten dat doordat ze even hebben gebeld met DigiContact en daar hun verhaal kwijt konden, dat het thuis niet escaleerde. En hoe graag ik het ook zou willen, die oproepfunctie hebben wij simpelweg niet, ik zit soms gewoon in een gesprek en dat kan DigiContact dan ook overdag bieden. Dat geeft mij in ieder geval als hulpverlener een heel prettig gevoel. Zeker omdat cliënten daar ook echt blij mee zijn.’

Meer weten?

DigiContact heeft een snelle noodaanmeldingsprocedure ingesteld om nieuwe samenwerkingspartners aan te haken en ook hun cliënten te kunnen laten (beeld)bellen met DigiContact. De afgelopen maand is het totale aantal aangesloten cliënten bij DigiContact gestegen met 20% en het aantal contactmomenten met 60%.

Neem voor vragen contact op met Angela Meijers, persoonlijk ondersteuner bij Abrona.

Deel deze pagina via: