Naar hoofdinhoud Naar footer

10 hoogtepunten persoonsgericht en integraal werken

Gepubliceerd op: 29-12-2023

Persoonsgericht en integraal werken is één van de speerpunten van Vilans. Niet verwonderlijk, want ons uitgangspunt is: het leven centraal. Het gaat om de persoon in zijn omgeving, niet om een beperking of ziekte. Om mensen te helpen met eigen regie en zelfredzaamheid, om een zorgzame buurt en omgeving.

Ook in 2023 ondernam Vilans veel activiteiten om persoonsgerichte en integraal werken te ondersteunen en te stimuleren. Wij zetten, in alfabetische volgorde, 10 hoogtepunten op een rij.

1. Domeinoverstijgende financiering

Een overzicht van geleerde lessen, opgehaald uit experimenten met domeinoverstijgende financiering en bekostiging. De publicatie laat zien hoe het staat met het financieren en bekostigen van domeinoverstijgend samenwerken en toont aan dat er ook oplossingen zijn binnen de eigen invloedssfeer zijn. Voor projectleiders, beleidsmedewerkers, managers en anderen die zich met domeinoverstijgend financieren bezighouden.

Lees meer over Domeinoverstijgende financiering: tips en voorbeelden

2. Gesprekstools samen zorgen

Goed samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers begint met een gesprek over de wederzijdse grenzen, wensen en verwachtingen. Vilans ontwikkelde twee gesprekstools Samen zorgen die helpen bij het verbeteren van gelijkwaardig samenwerken tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.

3. Kennisdossier Langer Thuis

Verpleegzorg thuis aanbieden is niet iets wat een zorgorganisatie even doet. Dat vraagt een heel andere manier van organiseren en is niet te vergelijken met thuiszorg of verpleeghuiszorg. Bovendien is er geen blauwdruk beschikbaar. Hoe organiseer je Wlz-zorg thuis? Welke mogelijkheden bestaan er voor het aanbieden van Wlz-zorg thuis? Wat is het verschil tussen het volledig pakket thuis (VPT) en het modulair pakket thuis (MPT) of het persoonsgebonden budget (PGB) en hoe kun je dit vormgeven? Het kennisdossier ‘Langer thuis – VPT, MPT en PGB’ biedt een schat aan inspiratie en hulpmiddelen.

4. Reablement

Allerlei zorgverleners kijken steeds vaker volgens de principes van ‘Reablement’, voorbij de zorgvraag naar de onderliggende behoefte van mensen: wat wil iemand eigenlijk precies kúnnen en op welke manieren kunnen we dat – binnen of buiten de zorg – bereiken? Een methode die naadloos aansluit op twee kerndoelen van het VWS-programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen): zelf als het kan en thuis als het kan. Vilans ondervroeg een aantal zorgprofessionals hierover. Bekijk een overzicht over Reablement.

5. Toekomstbeeld gevisualiseerd

De maatschappij gaat meer zorgen en de zorg gaat meer vermaatschappelijken. Voor jezelf kunnen blijven zorgen en samenwerken in netwerken worden steeds belangrijker. Als je minder goed voor jezelf kunt zorgen, dan kunnen mensen hulp inschakelen van hun netwerk, of naasten of het sociale netwerk en de buurt, en/of gaan zij gebruik maken van digitale zorg en hulpmiddelen. Goede samenwerking tussen organisaties en kennis delen in netwerken helpen daaraan mee. Dat toekomstbeeld, onze visie, hebben wij gevisualiseerd in een overzichtelijke infographic. Lees meer over de toekomstvisie op de pagina 'Dit is Vilans'.

6. Toolbox Samen beslissen

Op basis van onder meer de ervaringen op poliklinieken Geriatrie in ziekenhuizen en drie huisartsenpraktijken ontwikkelde Vilans de praktische toolbox ‘Samen beslissen met ouderen’. Die bevat een stappenplan hoe je samen beslissen kunt invoeren, met praktische hulpmiddelen en tips en voorbeelden uit de praktijk. Samen beslissen met ouderen heeft veel voordelen. Patiënt en arts zijn beter voorbereid, patiënten voelen zich gehoord en gesprekken gaan over wat er voor mensen écht toe doet.

7. Twinkelmagazine

Inspirerende verhalen over vernieuwende en persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector. Het Twinkelmagazine geeft daar een prachtig overzicht van. De Twinkels, opgehaald in Begeleiding à la Carte, hebben een positief effect op het leven van mensen met een beperking. De in het magazine opgenomen verhalen laten zien hoe de organisaties persoonsgerichte zorg concreet in praktijk hebben gebracht. Lezen dus!

8. Veerkracht van mantelzorgers

Vilans ontwikkelde een hulpmiddel dat mantelzorgers inzicht geeft in wat hen helpt om ook voor henzelf te zorgen. De vragen in het hulpmiddel helpen mantelzorgers om na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat hen energie geeft. En wat zij morgen kunnen doen, als dat nodig mocht zijn, om goed in hun vel te zitten. Aan de hand van drie stappen kijken mantelzorgers naar hun veerkracht, hun Positieve Gezondheid-spinnenweb en worden zij uitgedaagd na te denken over wat zij morgen kunnen doen.

9. Weg met Zorgnetwerk-FOMO!

Vilans-onderzoeker en promovendus Nick Zonneveld laat regelmatig van zich horen als het gaat over samenwerken in netwerken. Zo publiceerde hij in het vakblad Zorgvisie de column: ‘Weg met het Zorgnetwerk-FOMO’. Hij legt uit waarom sommige zorgbestuurders ‘Fear of missing out’ hebben als het gaat over samenwerken in netwerken. Zijn advies: zet de opgave van het netwerk centraal en kies daar de deelnemers op uit.

10. Zorgzame buurten

Zorgzame gemeenschappen zijn onmisbaar om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken; dat is de toekomst. Maar het ‘systeem’ ligt nog te vaak dwars bij grensoverschrijdende initiatieven voor woonzorg. Daarom stelden Vilans, Movisie en NLZVE de bundel Zorgzame buurten samen. Hierin zijn vijftien inspirerende voorbeelden opgenomen die het systeem weten te trotseren en zorgzame gemeenschappen realiseren. Het lezen waard!

Deel deze pagina via: