Naar hoofdinhoud Naar footer

Waar sta jij op het gebied van innovatie en waar heb je behoefte aan? Test onze middelen!

Professionals die de langdurige zorg willen vernieuwen lopen nog vaak tegen obstakels aan. Dat blijkt uit een verkenning van Vilans. Daarom hebben wij samen met een aantal zorgorganisaties middelen ontwikkeld om goed te reflecteren op de innovatiemogelijkheden binnen de eigen organisatie. Meld je hiervoor aan bij We love Innovators!

Obstakels overwinnen

Naar aanleiding van de verkenning 13 obstakels bij structureel innoveren heeft Vilans veel gesprekken gevoerd over wat er nodig is om de obstakels te overwinnen. De obstakels uit de verkenning worden herkend, maar het is tegelijkertijd lastig om te zien in welke mate hier sprake van is in je organisatie. Stilstaan bij de 'HOE DAN’ is niet eenvoudig.

Lastig om binnen  je eigen organisatie te reflecteren op innovatie

Veel genoemd wordt dat de reflectie op innovatie lastig is, omdat het lastig is om je eigen organisatie ‘objectief’ te beoordelen. Op basis van deze ervaringen heeft Vilans twee middelen ontwikkeld die helpen bij het reflecteren op innovatie.

Test de reflectie middelen!

 Wil jij met je organisatie de middelen die we ontwikkelen testen? Neem dan contact op! We zijn op zoek naar organisaties die nog niet eerder hebben meegedacht bij de ontwikkeling ervan. Er zijn 2 middelen ontwikkeld:

  • De innovatiefabriek (zie Download)
  • De magie van innovatie ontrafeld (zie Download)

Kennisuitwisseling 

Een tweede aandachtspunt is de uitwisseling van ervaringen. Er vindt op dit moment veel uitwisseling plaats op individuele projecten. Bijvoorbeeld over projecten waarin zorgtechnologie wordt ingezet of waar een vorm van sociale innovatie wordt toegepast. Ook hier is een verschuiving gaande. Waar eerder een focus lag op het delen van de oplossing, zien we dat bij de uitwisseling van ervaringen steeds meer aandacht besteed wordt aan de manier waarop er gewerkt is aan de toepassing van de vernieuwing. In gesprekken met zorgaanbieders komt naar voren dat het vaak nog lastig is ervaringen op te doen van anderen, zeker als je die ander niet kent. Je weet niet wie welke kennis heeft. Zo ontstond het idee van kennisdeling door matchmaking. Waarbij je inspeelt op de behoefte aan het uitwisselen van geleerde lessen op het niveau van structureel innoveren. Matchmaking betekent dat je als zorgorganisatie gekoppeld wordt met een andere organisatie op basis van je leerbehoefte.

Test het innovatie profiel!

Om matchmaking te faciliteren hebben we met verschillende organisaties gekeken naar de vraag die je stelt aan anderen, maar ook de ervaringen die je zelf kunt delen. Dit heeft geleid tot een innovatie profiel. Het profiel is nog volop in ontwikkeling en we zoeken organisaties die dit willen testen.

  • Lees meer over het innovatie datingprofiel (zie Download)

Meld je aan!

Wil jij graag helpen bij het testen en de (door)ontwikkeling van de reflectiemiddelen en/of de kennisuitwisseling via matchmaking? Meld je aan voor het testen! Er is maar plek voor enkele organisaties dus wees er snel bij (voor 12 december).

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon