Naar hoofdinhoud Naar footer

Sociaal isolement verminderen bij mensen met dementie

Gepubliceerd op: 11-05-2020

Mensen met dementie hebben door deze aandoening moeite met het ontwikkelen en onderhouden van sociale relaties. De ontmoetingsgroep ‘Sprekende Handen’ doet hier iets aan. De interventie is ontwikkeld door medewerkers van Cordaan en is onlangs door de erkenningscommissie van Vilans erkend als goed onderbouwd.

Bekijk de interventie

Sociaal isolement kan bij mensen met dementie bijvoorbeeld leiden tot gevoelens van onveiligheid, het uiten van onbegrepen gedrag en het beperkter tonen van emoties. Met het wekelijks aanbieden van de ontmoetingsgroep ‘Sprekende Handen’ kunnen intramurale zorginstellingen het sociaal isolement van hun bewoners verminderen. Dit aanbod vindt plaats in de vorm van een interdisciplinaire samenwerking tussen een muziektherapeut en een geestelijk verzorger (de begeleiders). Tijdens de ontmoetingsgroepen worden aan de hand van thema’s levensverhalen gedeeld en bijpassende liederen gezongen. 

Ook voor vergevorderde dementie

De interventie speelt onder andere in op het tot in een laat stadium van dementie aanwezige vermogen om muziek te herkennen en te verwerken en om te communiceren met lichaamstaal. De begeleiders van de ontmoetingsgroep spelen hierop in door bijvoorbeeld te benoemen wat ze zien: ‘Mevrouw Winkelberg, wat stralen uw ogen vandaag.’  Dit stimuleert de onderlinge interactie.

Borging in zorgleefplan

Ook helpen de begeleiders bij het reguleren van de emoties van de bewoner. Zo kan heimwee naar Suriname uitgedrukt worden door het samen zingen van ‘Joe kondre troe’. De begeleiders noteren hun ervaringen in het zorgleefplan, zodat goed werkende interventies ook na de ontmoetingsgroep kunnen worden ingezet bij een bewoner. Zo wordt er niet alleen tijdens, maar ook na de ontmoetingsgroepen gewerkt aan het verminderen van sociaal isolement.

Verzorgers geven de interventie een 8,3

38 verzorgers van Zonnehuisgroep Noord, die een enquête invulden, gaven de ontmoetingsgroep gemiddeld een 8,3. Als positief noemden zij de persoonlijke en respectvolle benadering. Ook gaven zij aan dat de combinatie van muziek, gesprek en materialen bijdraagt aan het verbindend en empathisch reageren op onbegrepen gedrag. Zij raden begeleiders van de interventie daarbij wel aan om de effecten, reacties en levensverhalen van bewoners goed te delen in overleggen en rapportages. Ook in het onderzoek ‘Dagelijkse zingeving bij mensen met dementie’ (Vlekke-Stouthamer, 2019) zijn positieve reacties op de interventie te lezen. Met ‘Sprekende Handen’ wordt verbondenheid gecreëerd tussen bewoners onderling en tussen bewoners en verzorgenden, benadrukt een zorgmedewerker. 

Over erkenningstraject ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject van Vilans geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen. Wij maken erkende interventies online toegankelijk en nemen ze op in de Databank erkende interventies. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan