Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerking Agora en Vilans over belang ‘goede gesprek’ in laatste levensfase

Gepubliceerd op: 25-01-2024

Kennisorganisaties Agora en Vilans slaan de handen ineen om de kwaliteit van leven van mensen in de laatste fase van hun leven te behouden en vergroten. Zowel thuis als in het verpleeghuis. Door vroegtijdig te starten met het voeren van het ‘goede gesprek’ vanuit waarden, wensen en behoeften van mensen ligt de focus op waardig leven en sterven. En worden crisissituaties thuis en in het verpleeghuis zo veel mogelijk voorkomen.

De samenwerking wordt ingevuld met een LeerDoeDeeltraject. Zorgprofessionals doen daarin kennis op over zingeving in de laatste fase en zij zullen het goede gesprek over zingeving en kwaliteit van leven stimuleren.

Samen inzetten op kwaliteit van bestaan

Op 25 januari 2024 tekenden Iris van Bennekom, bestuurder van Agora en Erwin Bleumink, raad van bestuur Vilans, een samenwerkingsovereenkomst. Vanuit de samenwerking spelen de kennisorganisaties in op de groeiende behoefte aan palliatieve zorg en ondersteuning, ook in de thuissituatie. Door te stimuleren dat zorgprofessionals het ‘goede gesprek’ vroegtijdig aangaan, willen de organisaties de kwaliteit van bestaan in de laatste levensfase verbeteren. En met het LeerDoeDeeltraject een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van palliatieve zorg en ondersteuning, zowel thuis als intramuraal.

Het bespreekbaar maken van wat voor jou als mens van waarde is, kan veel leed voorkomen en kwaliteit van leven toevoegen aan deze laatste levensfase. We kijken er dan ook naar uit om samen te werken zodat professionals (beter) in staat zijn het gesprek over zingevingsvragen aan te gaan.

Iris van Bennekom, bestuurder Agora

Wij maken de zorg nog beter met praktische kennis, zodat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen leven zoals zij dat willen. In ieders leven komt ook het levenseinde in zicht. Een fase waarin gesprekken over zingeving en kwaliteit van leven belangrijk zijn. Agora heeft daar veel kennis over. Ik zie uit naar de samenwerking met Agora om samen een impuls te geven aan de toepassing van die kennis in de praktijk van verpleegzorg.

Erwin Bleumink, raad van bestuur, Vilans

Het LeerDoeDeeltraject

Het LeerDoeDeeltraject implementeert het methodisch werken en bevordert het bewustzijn over zingeving, het toepassen van kennis en het stimuleren van samenwerking. Het traject loopt van april tot en met december 2024. Deelnemers leren kennis en tools toe te passen en zingeving te implementeren in de Advance Care Planning. Ook is er coaching in de dagelijkse zorg mogelijk.

De komende jaren groeit het aantal mensen dat palliatieve zorg nodig heeft. Dat staat in dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook stijgt het aantal alleenwonende 75-plussers én neemt het aantal potentiële mantelzorgers af. Het programma Waardigheid en trots voor de toekomst draagt ook bij aan oplossingen vinden voor deze maatschappelijke veranderingen. Hoe? Door kennis en goede voorbeelden te delen, samen leren binnen of tussen organisaties te stimuleren en door organisaties te ondersteunen bij het toepassen van bewezen innovaties. Lees alles over ons programma Waardigheid en trots voor de toekomst.

Praten over de laatste fase in het leven is zeer belangrijk. Zowel van zorgprofessionals als privé hoor en weet ik hoe moeilijk dat vaak is. Enige handelingsverlegenheid is veel voorkomend. Vandaar dat ik zeer verheugd ben over de samenwerking met Agora en het gezamenlijk ontwikkelen van een leertraject binnen Waardigheid en trots voor de toekomst. Samen leren hoe dat gesprek te voeren, met het goede gesprek als start, als basis en uitgangspunt voor goede zorg en ondersteuning.

Anneke Augustinus, directeur Waardigheid en trots voor de toekomst

Deelnemen aan of interesse in het LeerDoeDeeltraject?

Wil je in jouw zorgorganisatie meer aandacht voor zingevingsvragen bieden? Wil je hiermee aan de slag gaan, samen met een klein aantal andere organisaties die Wlz-zorg aanbieden? Lees alles over dit LeerDoeDeeltraject. Hier vind je ook de mogelijkheid je direct aan te melden voor het traject.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan