Naar hoofdinhoud Naar footer

Positieve Gezondheid - Geen standaard behandelplan meer nodig

Een standaard behandelplan is vaak niet meer nodig, wanneer zorgorganisaties werken volgens de benadering van Positieve Gezondheid. Door de cliënt zelf te vragen wat voor hem belangrijk is, breng je in beeld wat voor hem belangrijk is en is een standaard behandelplan niet nodig.

Vaak is er in de revalidatie per ziektebeeld een standaard behandelplan. Nu vult de zorgkundige samen met de cliënt het spinnenweb in. Het spinnenweb brengt in beeld wat de cliënt echt belangrijk vindt. Door met de cliënt te praten over zijn wensen kunt u veel tijd en inzet besparen.

Middel voor grotere Positieve Gezondheid

Zorgverleners kijken samen met de cliënt en de familie welke van de 6 dimensies van Positieve Gezondheid belangrijk voor hem is. De aandacht voor die onderdelen vergroot De Positieve Gezondheid van de cliënt. Het spinnenweb (scoringsinstrument) van Positieve Gezondheid is een middel om het gesprek met de cliënt over wat hij/zij belangrijk vindt te starten. Met de nadruk op middel, want het gaat niet om de score per dimensie, maar om het verhaal erachter.

Praten met mantelzorgers

Ook als de cliënt niet zelf in staat is een gesprek te voeren over wat hij belangrijk vindt kunnen zorgverleners het spinnenweb inzetten. Een mantelzorger bij BrabantZorg vertelt:

‘Mijn moeder heeft alzheimer en is niet meer in staat een gesprek te voeren over wat zij belangrijk vindt. Als dochter weet ik dat wel en ook de verzorgenden weten: mijn moeder houdt van mooie en kleurige kleding. Dat zoeken zij nu 2 keer per week samen met haar uit. Dat kost tijd, maar gedurende de dag wordt die tijd terugverdiend omdat ze vrolijk is.’

Het team van verzorgenden heeft nu ook voor andere cliënten ideeën voor Positieve Gezondheid aangedragen, op basis van eigen ervaring.

Inspiratiemeeting over Positieve Gezondheid

Het concept van Positieve Gezondheid luidt: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven.’ 8 zorgorganisaties werken vanuit dit perspectief: Omring, Vivium, Rudolf Steiner zorg (Raphaëlstichting), BrabantZorg, Markenheem, Hilverzorg, IJsselheem en Thebe. Zij startten in april 2016 het transitietraject Positieve Gezondheid, samen met het Institute for Positive Health (IPH) en met ons.

De deelnemers hebben de eerste stappen gezet en gedeeld tijdens de tweede inspiratiemeeting. De aanwezigen spraken enthousiast met elkaar over Positieve Gezondheid. ‘De ziel van de zorgkundige wordt geraakt’, aldus één van de deelnemers.

Wens van de cliënt krijgt prioriteit

Nog een voorbeeld uit de praktijk: een zorgkundige ziet dat een cliënt hoger scoort dan ze had verwacht. In plaats van dat de zorgkundige de behoeftes en de wensen voor de cliënt invult gaat ze het gesprek met haar aan over de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Zo komen de zorgkundige en de cliënt er samen achter wat de cliënt echt graag wil voordat zij naar huis gaat: de cliënt wil zelf naar het toilet kunnen. Andere behandeldoelen kregen een minder hoge prioriteit. Met deze uitkomst pasten de zorgverlener en de cliënt de doelstellingen aan.

Naast deze voorbeelden zijn er nog veel meer mooie en leerzame ervaringen vanuit de acht organisaties die deelnemen aan het transitietraject ‘Positieve Gezondheid’.

Meer informatie over Positieve Gezondheid

Deel deze pagina via:

Contactpersoon