Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuwe website met Kennisbouwstenen peilt deskundigheid team

Gepubliceerd op: 29-06-2021

‘Heel overzichtelijk opgebouwd.’ ‘Duidelijk overzicht van de informatie en waar nog meer informatie gevonden kan worden.’ ‘Mooi middel voor mensen van het wijkteam.’ ‘Handig hulpmiddel voor mijn teamleden.’ ‘Zet ‘m in je favorieten!’ ‘Goed instrument om samen met netwerkpartners te gebruiken in plaats van alleen in de eigen organisatie.’ ‘En mooi dat het domeinoverstijgend is.’

De deelnemers aan de digitale workshop over de Kennisbouwstenen tijdens de Dag van de Wijkteams reageren enthousiast als zij de nieuwe website met Kennisbouwstenen voorgeschoteld krijgen. Zij zien direct veel toepassingsmogelijkheden.

Handig hulpmiddel

‘De Kennisbouwstenen zijn een handig hulpmiddel om deskundigheid te ontwikkelen en te peilen hoe het daarmee staat in het team’, vertelt Marga Beckers, adviseur van Integraal Werken in de Wijk en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. ‘De Kennisbouwstenen geven voor verschillende leefdomeinen aan welke basiskennis nodig is en welke specifieke expertise. Zo kun je zien waar je elkaar in het team aanvult en hoe de expertise van leefgebieden in het team zijn verdeeld. De informatie is compact, maar met linkjes kun je steeds meer informatie vinden en je zo verder inhoudelijk verdiepen.’

Deskundigheid team

Peilen hoe het staat met de deskundigheid in het team. De Kennisbouwstenen zijn daarvoor een heel bruikbaar middel, hebben ze ervaren in de gemeente Soest. Dagmar Schaap, projectleider doorontwikkeling integrale ingang sociaal domein: ‘We begonnen met een aftrapsessie. Met de mensen in de teams hebben we geïnventariseerd welke vragen  inwoners hebben, welke daarvan complex zijn, welke kennis we in huis hebben en welke kennis echt nog nodig is. Dat deden we vanuit de Kennisbouwstenen. Dat gaf een mooie basis. We herhalen deze bijeenkomst nu ieder jaar in een kleiner gezelschap. Waar nog kennis gewenst is, trainen we mensen op verschillende manieren. Iemand komt op bezoek om informatie te delen, we gaan aan de slag met samenwerkingspartners of we huren een trainer in. De Kennisbouwstenen bieden daarin veel houvast.’

Veel energie

‘Die aftrapsessie met alle teams gaf heel veel energie’, vervolgt zij. We zagen wat we in het werkveld tegenkomen, de complexiteit en het verschil in kennis van verschillende leefgebieden. We hebben vervolgens kenniswerkplaatsen ingericht, gebaseerd op de verschillende domeinen van de kennisbouwstenen, met voor iedere werkplaats een kwaliteitsmedewerker en een aandachtsfunctionaris. Dat zijn de collega’s uit de uitvoerende teams die weten wat nodig is. Er zijn eigenaren. Je krijgt overzicht en alles komt aan bod. Je moet wel prioriteren, want we willen met elkaar veel. De Kennisbouwstenen zijn helpend omdat je overzicht creëert en alle behoeften op de verschillende bouwstenen in beeld hebt.’

Vliegwiel

De Kennisbouwstenen zijn dus een mooi vertrekpunt, vinden de deelnemers aan de workshop. En: benut de deskundigheid van medewerkers. Zo zijn in Amersfoort deskundigen op één leefgebied bij elkaar gezet en is aan hen gevraagd welke kennis zij nog nodig vinden. ‘Dat werkt als een vliegwiel. Leg het bij mensen zelf in de organisatie. Dat helpt enorm.’ 

Kennisbouwstenen

De Kennisbouwstenen zijn een website waarop u alle informatie vindt over generieke competenties, leefgebieden en specifieke doelgroepen die voor werken in de wijk van belang zijn. Ze helpen u nog beter te signaleren, door te vragen en plannen op maat te maken. De Kennisbouwstenen zijn actueel en een combinatie van wetenschappelijke, ervarings- en professionele kennis

Bron

Integraal werken in de wijk


https://kennisbouwstenen.nl/

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan