Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuw kwaliteitskompas ter vervanging kwaliteitskaders ingediend

Gepubliceerd op: 28-03-2023

Het nieuwe Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ is door een brede groep partijen ingediend bij het Zorginstituut. Het nieuwe kompas, met de ondertitel ‘Thuis, in de wijk en in het verpleeghuis’, biedt ruimte voor een andere manier van kijken naar kwaliteit van bestaan en de rol van ondersteuning en zorg daarin.

Het nieuwe Kompas (versie: november 2023) legt meer nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag, door te kijken wat ouderen zelf en samen kunnen en hoe de zorg daarop kan aansluiten. Zodat regie meer bij mensen zelf ligt, wat bijdraagt aan hun kwaliteit van bestaan. En zodat de beschikbare professionele zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan worden ingezet.

Generiek kompas voor zorg in verschillende fases

Op dit moment bestaan er verschillende kaders waarin beschreven staat wat goede zorg is voor bijvoorbeeld de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging. Het generiek kompas sluit aan bij verschillende fases waarin ouderen hulp, zorg, ondersteuning of behandeling ontvangen. Dat kan zijn van het moment dat er ondersteuning thuis nodig is tot aan een zware zorg- en behandelvraag in een verpleeghuis, en alle variaties daartussen in.

Anders kijken naar ouderen in hun leven

Lea Bouwmeester, onafhankelijk voorzitter: 'Dit kompas is gemaakt door veel verschillende mensen en organisaties, die allemaal betrokken zijn bij de kwaliteit van bestaan en (in)formele zorg voor ouderen. Dit bracht een enorme denkkracht met zich mee, daarmee maakten we het onszelf niet altijd even makkelijk. We vonden elkaar in de wens om anders te kijken naar ouderen in hun leven. Met kwaliteit van bestaan en het leven dat iemand leidt als uitgangspunt, en niet zorg als startpunt. Er was een goede energie. Met vertrouwen gaan we aan de slag met de volgende ontwikkelstappen in deze lerende beweging.'

Logische stap

Kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning Vilans heeft net als veel zorgpartijen meegedacht over het kwaliteitskompas. Directeur Anneke Augustinus: 'Het kompas zoals nu voorligt is herkenbaar en een logische stap voor wat betreft toekomstbestendige zorg. Het geeft duidelijkheid over de gevraagde en noodzakelijk toekomstbehendigheid van alle betrokkenen, of te wel richting ons denken over en handelen in onze ondersteuning en zorg aan ouderen. De visie op kwaliteit van bestaan is op dit moment ook al vaak richtinggevend in de inrichting van het leven en de ondersteuning die daar op enig moment bij hoort. Het kompas geeft erkenning aan die ingeslagen weg, erkenning voor de onontbeerlijke vernieuwing in de zorg. Op de websites van Vilans staan al veel voorbeelden en praktische tools die aansluiten bij het Kompas.'

Partijen

De volgende partijen meegewerkt aan de totstandkoming van dit kompas: Sociaal Werk Nederland, KBO-PCOB, ANBO, MantelzorgNL, de Raad van Ouderen, NIP, Koepel Gepensioneerden, de BPSW, Patiëntenfederatie Nederland, LOC Waardevolle zorg, V&VN, Verenso, ActiZ, Zorgthuisnl, SPOT, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, CIZ, Academische werkplaatsen, ZonMw, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheid en Jeugd, de gemeente Den Haag (vanuit het perspectief van de gemeenten) en een individuele huisarts (vanuit het perspectief van de huisartsen).

Lees het kwaliteitskompas

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan