Naar hoofdinhoud Naar footer

Nationale AI-zorgcursus van start

Een online leerprogramma over de toepassing van AI (artificiële/kunstmatige intelligentie) in de zorg is afgelopen week gelanceerd. In deze online cursus ontdekken zorgprofessionals wat AI nu eigenlijk is en hoe het de zorg kan helpen.

Gelijk naar de cursus

Het leerprogramma leert deelnemers te beschrijven wat AI is, wat toepassingsmogelijkheden van AI in de zorg zijn, wat de impact kan zijn op het werk van zorgaanbieders en hoe AI eerlijk en veilig kan blijven. 

AI in de zorg

Dirk Lukkien van Vilans doet onderzoek naar het gebruik van AI in de langdurige zorg. Hij legt uit: ‘AI is de achterliggende technologie voor functies van computers zoals redeneren, het herkennen van patronen, natuurlijke taalverwerking, het automatisch omzetten van spraak-naar-tekst of van tekst naar-spraak, beeldherkenning en het aansturen van bewegende hardware. Zulke functies kunnen apart of in combinatie in verschillende technologische hulpmiddelen in de langdurige zorg worden toegepast. Er wordt in de zorgpraktijk veel geëxperimenteerd met, en op kleine schaal gebruik gemaakt van, AI-gedreven toepassingen.'

'In een artikelenreeks over datagedreven zorg beschreven we eerder al hoe de opmars van AI vormkrijgt in de langdurige zorg. Denk daarbij aan toepassingen als sociale robots, toezichthoudende domotica en beslissingsondersteunende software. We staan echter nog maar aan het begin van deze ontwikkeling en de verdere ontwikkeling van adaptieve AI-systemen vraagt voor meer uitwisseling van data en andere vormen van samenwerking tussen zorgorganisaties en ontwikkelpartijen, maar ook tussen zorgorganisaties onderling. Bovendien vraagt de zinvolle en ethisch en maatschappelijk verantwoorde toepassing van AI om nauwe betrokkenheid van zorgorganisaties, zorgprofessionals en cliënten.’ 

NL AIC

De Nationale AI-zorgcursus is een initiatief van de Nederlandse AI Coalitie. De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. Vilans is deelnemer van de NL AIC.

Naar de cursus

Deel deze pagina via: