Naar hoofdinhoud Naar footer

Minder nachtcontroles dankzij bedsensor

De inzet van een bedsensor kan valincidenten en decubitus voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek dat gedaan is in het kader van Anders Werken in de Zorg, het programma waarin ouderenzorgorganisaties de inzet van technologie testen om de zorg toekomstbestendig te maken.

De onderzochte bedsensor is de Momo BedSense. Dat is een sensor in de vorm van een bedplaat die op borsthoogte onder het matras wordt geplaatst. Door middel van druksensoren en bewegingssensoren in de plaat krijgt de zorgmedewerker informatie in een smartphone-app over wie in bed ligt, wie er op de bedrand zit, uit bed is, wie onrustig is en bij wie een wisselligging moet worden uitgevoerd. Naast een overzicht voor de nachtzorg heeft de bedsensor nog meer mogelijkheden. Zo bevat de applicatie een dag- of weekoverzicht, waarin informatie staat over de nachtrust van een langere periode. Deze overzichten kunnen door behandelaren worden gebruikt en geanalyseerd om gericht te adviseren over interventies.

Zachte baten

In het onderzoek van Anders Werken wordt een aantal voorzichtige conclusies getrokken omtrent de impact van de inzet van de bedsensor. Over het algemeen is het oordeel over de bedsensor positief. De ‘zachte kosten’, als het aanleren van het gebruik van de technologie, het herinrichten van het zorgproces en het informeren van cliënt en familie worden niet als grote barrières gezien. Wat betreft harde kosten zitten die vooral in de initiële fase, en is de verwachting dat deze afnemen naarmate de bedsensor langer in gebruik is. Kijkend naar zachte baten levert de inzet van de bedsensor voor de cliënt een betere nachtrust en persoonlijkere (ochtend-)zorg op. Medewerkers ervaren meer rust tijdens de dienst en behandelaren kunnen gerichter interventies inzetten en kunnen deze ook beter monitoren. 

Harde baten

De harde baten zitten vooral in de tijdswinst doordat er minder controlerondes hoeven worden gelopen (gedurende de nacht en ochtend) en er minder valse alarmen afgaan. Behandelaren besparen ook tijd, doordat zij sneller tot een juiste interventie kunnen komen voor een zorgvraag en de werking van de interventie ook sneller kunnen evalueren. Ook kan de inzet leiden tot voorkoming van decubitus, wat naast de zachte baten ook geld en tijd kan besparen

Over Anders Werken

Werknemers zullen op grote schaal technologische ondersteuning nodig hebben om goede zorg te kunnen blijven leveren. Vanwege deze uitdaging is in 2019 een beweging gestart in de regio West-Brabant door het programma Anders Werken in de Zorg. Twaalf ouderenzorgorganisaties zijn met dezelfde technologische toepassingen aan de slag gegaan en hebben op verschillende manieren kennis uitgewisseld. Samen hebben zij gewerkt aan het vraagstuk omtrent werkdrukverlichting in de langdurende zorg. Het programma is gegroeid en is nu ook actief in de regio’s Midden-Brabant, Friesland en Zeeland.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon