Naar hoofdinhoud Naar footer

Minder administratie, meer werkplezier met het ECD? Doe mee aan onderzoek

In het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg ligt de focus op het verminderen van regeldruk en het krijgen van meer werkplezier. Het schrappen van regels alleen is niet voldoende om de regeldruk aan te pakken. Het efficiënt werken met het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) kan hier ook een bijdrage aan leveren. Toch blijkt dat het ECD niet altijd de administratieve lasten verlaagt. Het ECD kan slimmer georganiseerd worden. Daarom voert Berenschot in opdracht van het ministerie van VWS een actieonderzoek uit. Doe mee aan dit onderzoek en vul in slechts 5 minuten de enquête in.

Het onderzoek is erop gericht om de echte oorzaken van de administratieve lasten door het ECD te ontdekken en verbeteringen voor het ECD te ontwikkelen en te implementeren voor de korte termijn als de lange termijn.

Voor wie?

De enquête geeft het eerste inzicht in oorzaken en mogelijke oplossingen. Daarom nodigen wij iedereen die werkt met het ECD (zorgprofessionals, indicatiestellers, cliëntondersteuners, zorgmanagers, kwaliteitsmanagers en zorginkopers) uit om deze enquête in te vullen. Want alle ervaringen en suggesties kunnen bijdragen aan een effectievere, eenvoudigere en slimmere ECD.

Belangrijke input

De uitkomsten van de enquête vormen belangrijke input voor het praktijkonderzoek bij verschillende zorgaanbieders. Berenschot organiseert na het ophalen van de resultaten diverse verdiepingssessies waar u aan kan deelnemen. Bovendien kijkt Berenschot bij verschillende zorgaanbieders naar de selectie, implementatie en werking van de ECD’s in de praktijk. Het actieonderzoek moet niet enkel leiden tot inzicht in oorzaken en oplossingen, maar bovenal een beweging op gang brengen waarin diverse betrokkenen samen daadwerkelijk zorgen voor een betere werking van de ECD’s in de praktijk.

Samenwerking en afspraken

Een goed ECD is niet de verantwoordelijkheid van één partij, maar vereist samenwerking en afspraken tussen diverse betrokken partijen. Daarom betrekt Berenschot Vilans, brancheorganisaties, ECD-leveranciers, verzekeraars en natuurlijk de zorgaanbieders in dit proces. Berenschot heeft samen met het ministerie van VWS diverse belanghebbenden in kaart gebracht en al enkelen van hen gesproken.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon