Naar hoofdinhoud Naar footer

Meer aandacht nodig voor sociale kant zorgtechnologie

Zorgtechnologie die goed werkt bij de zorg voor cliënten wordt nog te weinig ingezet in de thuiszorg. Dat is de conclusie van een onderzoek van Myrthe Frederiks in opdracht van ActiZ. Uit haar onderzoek blijkt onder meer dat de sociale kant van innovatie onderbelicht is bij het implementeren van eHealth. Frederiks adviseert zorgorganisaties daarom om een visie over zorgtechnologie te ontwikkelen en te zorgen dat dit breed gedragen wordt in de organisatie. Daarnaast moet u zorgen dat medewerkers in alle fasen van de implementatie ondersteund worden.

In zorgorganisaties waar technologie succesvol wordt toegepast is namelijk veel aandacht besteed aan de sociale kant van deze zorgtechnologie. Ook zit het ingebed in de werkprocessen. In maart bleek uit de Stimuleringsregeling eHealth Thuis al dat eHealth nog te weinig ingezet wordt in de zorg thuis.

Draagvlak creëren onder medewerkers

Uit het onderzoek van Frederiks blijkt dat draagvlak onder medewerkers erg belangrijk is. De meeste aandacht moet dan ook zitten in de sociale kant van de innovatie. Dit wordt vaak nog onderschat volgens het onderzoek.

Hoe faciliteert u zorgmedewerkers?

Frederiks merkt op dat organisaties in de pilotfase hun medewerkers goed ondersteunen, maar dat het later in de implementatie verwatert. Hierdoor wordt de zorgtechnologie niet goed doorgevoerd. Zorgmedewerkers die weinig motivatie hebben of bepaalde digitale vaardigheden missen, zullen daardoor de technologie niet meer inzetten in het zorgproces.

Drie voorwaarden om zorgmedewerkers te ondersteunen:

  • Motivatie: Technologie moet een meerwaarde hebben. Als cliënten en medewerkers dat zien zijn ze sneller gemotiveerd en zullen zij hun motivatie ook delen met cliënten.
  • Capaciteit: Bied begeleiding op maat aan. Dus geen grote plenaire sessies, maar service op individueel niveau.
  • Gelegenheid: Medewerkers moeten in de gelegenheid zijn om met de toepassing aan de slag te gaan en niet gehinderd te worden doordat simpele problemen niet opgelost worden. Denk dus aan een goede internetverbinding!

Welke technologie wordt het meest gebruikt?

De meeste zorgorganisaties gebruiken technologie in de thuiszorg. Een ECD-systeem en personenalarmering worden het meest gebruik. Zorgrobots worden op momenteel nog niet structureel ingezet in de thuiszorg.

'Sociale innovatie nog niet structureel' 

'Uit de Vilans-praktijk is te zien dat inderdaad de aandacht meer moet uitgaan naar de sociale kant van de innovatie,' zegt Johan van der Leeuw, senior adviseur zorgtechnologie bij Vilans. 'In Helmond bijvoorbeeld is opschaling van leefstijlmonitoring op een gegeven moment blijven haken, omdat alleen onder de casemanagers dementie eenmalig een opleiding is gegeven en niet onder wijkverpleegkundigen. Er is met name onder de casemanagers dementie wel een tijdelijk draagvlak gekomen, maar deze ebde op een gegeven moment weer weg. De sociale innovatie is nog niet structureel tot stand gekomen.'

'Vanuit de geleerde lessen wordt op dit moment ingezet op een structurele opschaling van leefstijlmonitoring, maar ook medicijndispensing en beeldschermzorg met vooral herhaalde scholing met ook feedback op de huidige status. Aangevuld met aanpassingen van de werkwijzen en ondersteuning van een veranderkundig proces door een coach ter ondersteuning van de sociale innovatie.' 

Bron

Actiz

Deel deze pagina via:

Contactpersoon