Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennisbouwstenen voor zorg in de wijk nu volledig digitaal

Inwoners de beste zorg en ondersteuning geven. Daar helpen de Kennisbouwstenen bij. Ze zijn nu helemaal digitaal, wat opzoeken gemakkelijk maakt. Professionals in de wijk vinden er snel alle informatie over leefgebieden en bijzondere doelgroepen. Zodat zij nog beter kunnen signaleren, doorvragen en plannen op maat kunnen maken. De Kennisbouwstenen zijn actueel en een combinatie van wetenschappelijke, ervarings- en professionele kennis. Ze geven ook inzicht in nog ontbrekende kennis in teams, zodat daar scholing en deskundigheidsbevordering op kunnen worden afgestemd.

Leefgebieden

De Kennisbouwstenen maken onderscheid in zeven leefgebieden. Elk leefgebied bevat drie typen kennis: algemene kennisaspecten die nodig zijn om te signaleren en een vraag te verhelderen, specifieke kennisaspecten die nodig zijn om mensen te ondersteunen en links naar documenten, websites en/of een e-learning. De zeven kennisdomeinen zijn:

 • Lichamelijke gezondheid
 • Dagelijks functioneren
 • Inkomen
 • Participatie
 • Opvoeden en opgroeien
 • Veiligheid
 • Psychische gezondheid

De Kennisbouwstenen zijn makkelijk in gebruik en compleet van inhoud. Je bent verzekerd van de meest actuele beschikbare kennis en tools voor de jeugdprofessional. Het is fijn dat alles zo compact en gecomprimeerd op 1 plek te vinden is.

Specifieke doelgroepen

Per doelgroep wordt kort aangegeven wie dat zijn, hoe groot die doelgroep is en waar je nog meer informatie over die doelgroep kunt vinden. De specifieke doelgroepen zijn:

 • Kinderen en jongeren
 • Ouderen
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • Mensen die laaggeletterd zijn
 • Mensen met een migratieachtergrond
 • LHBTIQ+
 • Mensen met een chronische ziekte

Scholing

De Kennisbouwstenen brengen in kaart over welke algemene en over welke specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo wordt duidelijk welke kennis het wijkteam nog moet ontwikkelen. Daar kunnen wijkteams dan scholing en deskundigheidsbevordering op afstemmen. Integraal Werken in de Wijk maakte daarvoor de handreiking Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams. 

Deel deze pagina via:

Contactpersoon