Naar hoofdinhoud Naar footer

Inzet van dynamische leefcirkels binnenkort realiteit

Het daadwerkelijk inzetten van dynamische leefcirkels voor mensen met dementie is een stap dichterbij. Binnenkort ronden we in het project FreeWalker de co-creatiefase af voor dynamische leefcirkels. De aanbevelingen die hieruit voortkomen, worden geïmplementeerd door bedrijven in eHealth-technologie.

Wat zijn dynamische leefcirkels?

Dynamische leefcirkels zijn een geavanceerd vervolg op de statische leefcirkels, waar zorgorganisaties nu al gebruik van maken. Statische leefcirkels zijn veilige zones voor mensen met dementie. Door bijvoorbeeld gps-detectie in een polsband kan de persoon met dementie worden gevolgd. Zodra hij buiten de zogeheten cirkel komt, stuurt het systeem automatisch een bericht naar naasten, de zorgprofessional of de cliënt zelf. Door dit controlemechanisme is er meer bewegingsvrijheid mogelijk voor mensen met dementie die thuis of in een verpleeghuis wonen.

Belang van nauwkeurigheid groot

Helaas is gps vaak nog onnauwkeurig. Zo laat een autonavigatiesysteem bijvoorbeeld weleens zien dat een automobilist op een ventweg rijdt, terwijl die zich toch echt op de snelweg bevindt. Voor de automobilist geen grote ramp, maar voor een mantelzorger maakt het nogal wat uit als hij denkt dat zijn vader met dementie veilig op een voetpad wandelt, terwijl die zich eigenlijk op de drukke weg ernaast bevindt.

Samenvoegen technieken vergroot nauwkeurigheid

Met het project FreeWalker voegen we technieken dan ook samen, waardoor het systeem nauwkeuriger wordt en zowel binnen als buiten gebruikt kan worden. Door ook nog eens het verplaatsingsgedrag van de gebruiker bij te houden, kan het verder een lerend systeem worden. Zo kan de leefcirkel zich steeds beter aanpassen aan de agenda van de gebruiker en zijn persoonlijke situatie.

Black-out binnen een leefcirkel

Op dit moment zijn we de dynamische leefcirkels vooral aan het finetunen In co-creatie met ouderenzorgorganisatie tanteLouise. Een verpleeghuisbewoner gaat bijvoorbeeld elke week kaarten op maandagavond. Dan is het fijn als er niet direct een alarm afgaat wanneer de kaartavond wat langer duurt dan normaal. Soms kan iemand zich binnen een leefcirkel bevinden, maar toch een black-out hebben, waardoor hij niet meer weet waar hij naartoe moet. Vaak vertonen mensen dan een bepaald gedrag door steeds een paar stappen voorwaarts en dan weer achterwaarts te zetten. Wanneer het systeem dit detecteert kan er toch een alarm afgaan.

Koppeling aan AMBER-alert

Ook overleggen we nog over de ruimte om de cirkel. Soms loopt iemand net tot of over de rand. Dan wil je niet dat er direct een alarm afgaat. Een veel logischere stap is dan dat er aan de persoon met dementie duidelijk wordt gemaakt dat hij weer terug moet.  En wat als iemand duidelijk voorbij de veilige zone is gegaan? Dan gaat er een alarm af, maar de vraag is dan hoe hier vervolg aan te geven. Het AMBER-alertsysteem waar tanteLouise al gebruik van maakt, kan hierin uitkomst bieden. Dit systeem gaan we dan ook koppelen aan deze technologie. 

Active & Assisted Living

Freewalker is een AAL-project dat staat voor Active & Assisted Living. Dit is een gezamenlijk financieringsprogramma waar 13 landen aan meedoen waaronder Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Roemenië, Polen en Slovenië. Gezamenlijk ontwikkelen deze landen projecten om tijdig in te spelen op de demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing. Doel van het AAL-programma is het ontwikkelen én op de markt brengen van innovatieve, op ICT gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving.

Lees meer over leefcirkels

Deel deze pagina via:

Contactpersoon