Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe de slimme bril de langdurige zorg ontlast

Gepubliceerd op: 16-11-2021

Waarom komen slimme brillen in de zorg de proeffase maar niet voorbij? Over die vraag publiceerde de Volkskrant onlangs een artikel. Recent resultaat van het onderzoeksprogramma Anders Werken laat wel degelijk de mogelijkheden zien van deze smart glasses.

In het artikel van de Volkskrant wordt vooral naar starre regelgeving en gebrek aan financiering gewezen als redenen waarom we nog niet veel smart glasses buiten de pilotfase aantreffen. Hierbij verwijst de krant o.a. ook naar onderzoek van Significant en Vilans over 13 tijdbesparende technologieën. Recenter onderzoek van Vilans, in het kader van het programma Anders Werken in de Zorg, toont aan dat gebruikers wel mogelijkheden zien in het gebruik van smart glasses, zij het in voorzichtig mate. 

Onderzoek naar tijdswinst

EHealth-expert Henk Herman Nap van Anders Werken zegt: ‘Het verkennen van de mogelijkheden van de smart glass (zie pdf bij Downloads) is bij de meeste deelnemende organisaties nog in volle gang. De te behalen tijdswinst door de inzet van de smart glass is daardoor nog lastig specifiek te maken. Wel kunnen we stellen dat dit afhangt van de exacte use case waar de smart glass voor bedoeld is. De meest succesvolle use cases zijn ‘Onbegrepen gedrag’ en ‘Scholing’. Daar is in alle pilots, die met deze toepassingen geëxperimenteerd hebben, positief op gereflecteerd. Een psycholoog en specialist ouderengeneeskunde gaven bijvoorbeeld aan potentie te zien in het feit dat meekijken op afstand een interpretatieslag voorkomt, zoals in het schrijven van een dossier wel het geval is. Voor een succesvolle implementatie is het essentieel om te voldoen aan de technische randvoorwaarden en het anders leren werken met inzet van de smart glass.'

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan