Naar hoofdinhoud Naar footer

Onderzoek - Herkennen van jonge mantelzorger vereist extra training

In veel Europese landen zijn organisaties zich onvoldoende bewust van het bestaan van jonge mantelzorgers. Ook zijn jonge mantelzorgers te weinig zichtbaar. En dat terwijl het herkennen van deze groep essentieel is om goede ondersteuning te kunnen bieden. Dit is een van de conclusies uit een onderzoek met 66 experts en jonge mantelzorgers uit 10 Europese landen.

10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Extra reden om aandacht te hebben voor jonge mantelzorgers! Het opgroeien met een ziek familielid is namelijk een risicofactor voor de mentale gezondheid en welbevinden van jonge mantelzorgers. Zij hebben door hun zorgtaken vaak minder sociale contacten en vallen vaker uit op school dan leeftijdsgenoten die geen ziek familielid hebben. 

Over het onderzoek

Vilans is samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek in Nederland. Het onderzoek maakt deel uit het van project Me-We, dat door het EU Horizon 2020-programma gefinancierd wordt. Doel van Me-We is om de veerkracht van jonge mantelzorgers te versterken om zo een positieve impact te hebben op hun mentale welbevinden en gezondheid. Andere deelnemende landen zijn: Slovenië, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, België, Ierland en Duitsland. 

  • Lees ook het uittreksel van het onderzoek. 
  • Of bekijk het Me-We-boekje dat door jonge mantelzorgers is ontwikkeld om andere jonge mantelzorgers te ondersteunen. Met onderwerpen als ‘goed voor jezelf zorgen’, ‘opgroeien als een mantelzorger’, ‘dromen van je toekomst’ en ‘de ups en downs’.

Zorglast bestaat ook uit ‘zorgen maken om’

In families waar een familielid lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsproblemen heeft, zijn kinderen en jongeren vaak betrokken in zorggerelateerde taken. Ze voeren regelmatig zorgtaken uit met een verantwoordelijkheidsniveau dat als ‘volwassen’ wordt gezien. Denk hierbij aan huishoudelijke en administratieve taken en persoonlijke en verpleegzorg en het bieden van gezelschap aan een ziek familielid. Maar het gaat niet alleen om de praktische zaken. Jonge mantelzorgers zijn ook veel bezig met zorgen in hun hart en hoofd over de gezondheid en het welzijn van hun zieke familielid. 

Identificatie van jonge mantelzorgers is de eerste stap

De betrokken experts in het onderzoek hebben uitspraken gedaan over de toekomstige behoeftes van jonge mantelzorgers. Zo is het belangrijk dat volwassenen en professionals beter getraind worden in het herkennen van jonge mantelzorgers. Zodat zij gaan zien wie en waar zij zijn en betere ondersteuning kunnen bieden. Het bewustzijn is langzaam aan het groeien in de meeste landen, voornamelijk in Engeland, Zwitserland en Nederland. Toch blijft het in Europese landen nog steeds een uitdaging om jonge mantelzorgers te herkennen. 

De rechten van jonge mantelzorgers wettelijk borgen

Uit het onderzoek blijkt verder dat het level en type ondersteuning voor jonge mantelzorgers verschilt. Wel bieden de meeste landen ondersteuning op lokaal niveau. Experts hebben het belang van speciale wetgeving benadrukt om de rechten van jonge mantelzorgers te formaliseren. Ze zien ook de meerwaarde van integrale ondersteuningsdiensten die ook school, familie, gezondheid en sociale zorg omvatten. Tot slot is het van belang dat ondersteuning altijd in co-creatie met jonge mantelzorgers gebeurt. Of het nou om digitale of niet-digitale ondersteuning gaat.

Meld u aan voor het Landelijk Congres Jonge Mantelzorg

Signalering van jonge mantelzorgers. Dat is het thema van het gratis online congres dat op 14 december aanstaande plaatsvindt. De organisatie is onder andere in handen van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. Vilans en het SCP geven die dag uitleg over een Me-We-training die zich richt op het vergroten van de veerkracht van jonge mantelzorgers. Meld u aan en geef alvast uw keuze op voor de online sessies.

  • Aanmelden

Deel deze pagina via:

Contactpersoon