Naar hoofdinhoud Naar footer

Gehandicaptenzorg zet in op innovatie

Het is belangrijk dat mensen met een beperking die een ondersteuningsvraag hebben meer eigen regie en zelfredzaamheid ervaren. En dat de zorg die zij ontvangen goed aansluit bij hun wensen en behoeften, zodat ze zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij willen. Zorgtechnologie en vernieuwende persoonsgerichte zorg kunnen hier een groot verschil in maken. De gehandicaptenzorg gaat met deze innovaties de komende jaren aan de slag

De ondersteuning bij de innovaties in de gehandicaptenzorg gebeurt via twee programma’s: Innovatie-impuls 2, uitgevoerd door Vilans samen met Academy Het Dorp, en Begeleiding à la carte 2. Wat gaan deze programma’s de gehandicaptenzorg precies brengen?

Innovatie-impuls 2

Het doel van Innovatie-impuls 2 (2023 - 2026) is dat zorgtechnologie een waardevol en vast onderdeel wordt in het zorg- en ondersteuningsproces binnen de gehandicaptenzorg. En dat technologie vanzelfsprekend wordt om mensen met een beperking prettiger en beter te ondersteunen. Op die manier kunnen zij meer zelfstandigheid, eigen regie en kwaliteit van leven ervaren.

Tijdens de Innovatie-impuls 1 (2019-2022) zijn 26 zorgorganisaties ondersteund in het duurzaam implementeren van zorgtechnologie. Ook is de Innovatie-Route ontwikkeld. De Innovatie-Route is een planmatige aanpak om technologie te implementeren met onderbouwde kennis, praktische toepassingen en inzichten. Voor cliënten, naasten en zorgverleners werd het op deze manier makkelijker om technologie te gebruiken.

De volgende stap is om technologie als vanzelfsprekend in het dagelijks werk in te gaan zetten via de Innovatie-Route. Om dit te bereiken is een duurzame implementatie en opschaling in zorgorganisaties nodig. Hier gaat Innovatie-impuls 2 over. Vilans en Academy Het Dorp werken daarom samen met mensen met een beperking, naasten, zorgprofessionals en andere betrokkenen.

Op verschillende manieren worden kennis en ervaringen opgehaald en gedeeld, organisaties ondersteund en met elkaar in verbinding gebracht. Zo kunnen organisaties die aan de slag gaan met de Innovatie-Route online vragen stellen en naar regionale ‘Innovatie-Route on tour’-bijeenkomsten. Waar nodig is ondersteuning op maat mogelijk bij implementatie en opschaling van technologie. Via onderzoek wordt gekeken naar de opbrengsten en effecten van de inzet van zorgtechnologie. Al deze opgehaalde en ontwikkelde kennis komt ook weer in de Innovatie-Route.

Begeleiding à la carte 2

Het doel van Begeleiding à la carte 2(2023-2025) is om samen met organisaties de beweging van vernieuwende persoonsgerichte zorg verder te brengen. Zodat meer mensen met een beperking voordeel hebben van vernieuwende persoonsgerichte zorg.  

Een aantal organisaties in de gehandicaptenzorg ontwikkelden een aanpak in vernieuwende en persoonsgerichte zorg. Dit deden zij onder andere met de begeleiding vanuit het programma Begeleiding à la carte 1 (2019 – 2021).

Met Begeleiding à la carte 2 kunnen deelnemers van Begeleiding à la carte 1 hun aanpak in persoonsgerichte zorg verder ontwikkelen in de eigen organisatie. Denk hierbij aan het in kaart brengen van effecten of ervaringen. Of door te kijken hoe andere locaties met de aanpak aan de slag kunnen. Ook nieuwe deelnemers kunnen meedoen. Zij kunnen met een eigen vernieuwende aanpak of met een aanpak van een deelnemer uit Begeleiding à la carte 1 aan de slag. De oud-deelnemer helpt de nieuwe deelnemer bij het toepassen ervan. De organisaties wisselen hierbij onderling kennis uit. Hierdoor kan de aanpak verder worden verspreid en verbeterd.

Deelnemers van Begeleiding à la carte 2 krijgen begeleiding op maat. Het programma sluit aan bij de behoeftes van organisaties. Wat willen zij leren? Waarin willen zij zich ontwikkelen? Zo biedt het programma bijvoorbeeld begeleiding van een kenniswerker in de vorm van een onderzoeker of coach. Daarnaast draagt Begeleiding à la carte 2 bij aan samen leren en ervaringen uitwisselen tussen organisaties onderling. Bijvoorbeeld door het faciliteren van lerende netwerken.

Innovatie-impuls 2 en Begeleiding à la carte 2

Deze programma’s worden gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als onderdeel van de Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.’

Deel deze pagina via: