Naar hoofdinhoud Naar footer

Data Nurse gaat datagedreven wijkverpleging boosten

De inzet van data in de wijkverpleging kan leiden tot betere afstemming van zorg en meer zelfredzaamheid. Toch wordt er nog weinig gebruik gemaakt van beschikbare gegevens in de wijkverpleging. Daarom is het consortium Data Nurse opgericht: een co-creatie van Vilans, Amsterdam UMC, Hogeschool Utrecht en Stichting Omaha System Support.

De komende jaren stijgt de levensverwachting en verdubbelt het aantal 80-plussers in Nederland. Ook neemt de groep thuiswonende ouderen met wijkverpleging toe. 'Op dit moment ontbreekt het aan slimme en effectieve strategieën om dit goed vorm te geven', stelt Omaha System Support. Het databedrijf mist in de praktijk inzicht in efficiënte interventies en methoden waarbij verpleegkundige en ouderen samen beslissen over een geschikte interventie. 'Tegelijkertijd wordt er nog weinig gebruikgemaakt van de beschikbare gegevens in de wijkverpleging.'

Meten, sturen, verbeteren

Om datagedreven wijkverpleging te boosten, is het consortium Data Nurse opgericht. Het doel van Data Nurse is het optimaliseren van de kwaliteit van de verpleegkundige data en deze benutten voor leren en verbeteren, zodat op cliëntniveau en op wijkniveau ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren.

Allereerst dient daarvoor gekeken worden welke data er is en bruikbaar is, aldus de partijen. Zo’n 80 tot 85% van de wijkverpleegkundigen gebruikt Omaha Systeem. 'De grootschalige verzameling van gezondheidsinformatie in de wijkverpleging biedt een groot potentieel om de beroepspraktijk te meten, te sturen en te verbeteren', aldus Nienke Bleijenberg, HU-lector Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen. Die verbetering van patiëntresultaten vereist een lerend gezondheidssysteem in de wijkverpleging.

50.000 cliënten

Aan het consortium doen zes organisaties mee die met zo’n 6000 zorgprofessionals wijkverpleging aanbieden en zorg leveren aan ongeveer 50.000 cliënten. Het consortium bestaat uit ouderen, mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, datawetenschappers en internationale onderzoekers. Bleijenberg: 'Ons consortium versterkt de wetenschappelijke infrastructuur voor de wijkverpleging. Samen gaan we ervoor zorgen dat de gekozen interventiestrategie persoonsgericht is, de data zinvol kan worden gebruikt en het werken dus daadwerkelijk ondersteunt.'

Data Nurse heeft onlangs een subsidie van ZonMw toegekend gekregen. Het onderzoek start op 1 februari 2022 en heeft een verwachte looptijd van een jaar.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon