Naar hoofdinhoud Naar footer

Burgerinitiatieven belangrijk in nieuw woonakkoord ouderenzorg

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorige week voor een motie voor een nationaal woonzorgakkoord om de wachtlijsten in de ouderenzorg op te lossen. ‘Dat is hard nodig omdat niet alleen het aantal ouderen toeneemt, ook het aantal alleenwonenden stijgt’, aldus directeur Rian van de Schoot van Vilans.

Er moet een nationaal woonzorgakkoord komen om de wachtlijsten in de ouderenzorg aan te pakken. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde deze week voor een motie van GroenLinks die daartoe oproept. Het is volgens Van de Schoot hard nodig want het aantal geschikte woningen voor ouderen neemt snel af. ‘Tegelijkertijd zijn er minder mantelzorgers beschikbaar doordat de groep 50-75-jarigen in omvang afneemt en de groep oude ouderen nog groeit. Het tekort aan zorgpersoneel zal toenemen door een krimpende beroepsbevolking. Ook na 2040 blijft het aandeel ouderen op een hoog niveau. Dit vraagt veel van wonen, welzijn en zorg, van de inrichting van de wijk, van het aanbod aan voorzieningen.’

Uitdaging

De uitdaging is volgens Van de Schoot groot maar de kansen zijn enorm. ‘Ouderen nemen een schat aan ervaring en kennis mee. Er zijn steeds meer burgerinitiatieven waarin allerlei diensten en activiteiten met wonen samen komen. Zo is in 2021 Stichting Dorpenzorg opgericht, een initiatief van zes bewonersorganisaties uit de gemeente Emmen waarin 100.000 inwoners en 400 vrijwilligers werken met 100 professionele organisaties. Dit is maar een van de vele initiatieven die momenteel ontstaan in heel Nederland en waar een nationaal woonzorgakkoord een goede steun voor in de rug zal zijn.’

Inspiratie

Onlangs organiseerde Vilans samen met ZorgSaamWonen een inspiratiesessie georganiseerd over dit thema, onder de noemer Thuis Oud worden, kan het? Lees over de bijeenkomst en de drie praktijkvoorbeelden van hoe ‘thuis oud worden’ samen georganiseerd kan worden.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon