Naar hoofdinhoud Naar footer

Boek ‘Zorg voor transitie’ aangeboden aan minister Ernst Kuipers

Hoogleraren Mirella Minkman, Nardo van der Meer en Peter van der Voort hebben een exemplaar van hun recent verschenen boek ‘Zorg voor transitie’ aangeboden aan minister Ernst Kuipers (VWS). ‘Zorg voor transitie’ biedt een overzicht van actuele dilemma’s op het gebied van leiderschap, innovatie, verandermanagement, governance en digitalisering.

Prof. dr. Peter van der Voort (UMCG) vertelt over het ontstaan van het boek: 'Het idee is gekomen door dat Mirella, Nardo en ikzelf docenten zijn bij de zorgmanagement opleidingen van TIAS. In deze leergangen zochten we naar een goede manier om deelnemers zo snel mogelijk een goed beeld te geven van de vele facetten van de zorg om met elkaar de vraagstukken binnen het zorgdomein en ook domein overstijgend te kunnen adresseren. Door dit boek te maken is veel basiskennis over de zorg, het leidinggeven en de actuele vraagstukken gebundeld. Daarmee kunnen de lezers zich een goed beeld vormen van de theoretische achtergronden en interpretatie van theorie en praktijk.'

Reflecties

Volgens prof. dr. Nardo van der Meer (Catharina Ziekenhuis)  is het boek relevant voor leidinggevenden, bestuurders en beleidsmakers in de zorg. 'Zorg in de ziekenhuizen is een facet van gezondheidszorgverlening. Thuiszorg, langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg, eerstelijns zorg maar ook ons mantelzorg potentieel staan onder druk. Iedereen gaat dat merken als we niet op afzienbare termijn de gehele zorg fundamenteel anders gaan organiseren.  We moeten andere manieren van werken introduceren en sneller en op grotere schaal innovaties implementeren. Zowel op het gebied van technologie, als sociale- en proces innovaties. Iedereen die zich met de organisatie van zorg bezighoudt of daar interesse in heeft vindt relevante informatie en reflecties in dit boek.'

Dynamische omgeving

Het boek is juist nu actueel volgens prof dr. Mirella Minkman (Vilans): 'Zorgorganisaties bevinden zich in een dynamische omgeving. Leidinggevenden en bestuurders van zorginstellingen moeten zich bewust zijn van de continu veranderende wereld om hen heen en het effect hierop voor de gezondheidszorg. Zij moeten werken in een wereld van inflatie en indexatie, van tekorten aan mensen en middelen en een bevolking die gewend is geraakt aan de vanzelfsprekendheid van goede zorg. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het vinden van de balans tussen zorgvraag en zorgaanbod en voor een ander samenspel. De verwevenheid van (zorg)vraagstukken met alle aspecten van de samenleving, vraagt om een meervoudige blik. En om vermaatschappelijking van de zorg en een meer voor elkaar zorgende maatschappij.’

Deel deze pagina via:

Contactpersoon