Naar hoofdinhoud Naar footer

Vernieuwde Alternatievenbundel biedt inspiratie voor vrijwillige zorg

Deze nieuwe uitgave van de Alternatievenbundel geeft inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand van 85 alternatieven. De bundel is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel om de vrijheid in de zorg te vergroten. En sluit nog beter aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang.

YouTube video thumbnail

Steeds meer komt de nadruk te liggen op het behouden of vergroten van vrijheid van mensen als ze zorg of begeleiding nodig hebben. Ook in deze versie van de Alternatievenbundel is er meer aandacht voor vrijheid om je eigen leven in te richten in brede zin. De bundel sluit daarin aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang door veel aandacht te geven aan hoe je kan zoeken naar alternatieven die passen bij de leefwereld van de cliënt. 

De bundel is bruikbaar in zowel verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, in de thuissituatie of kleinschalige woonvormen, al zijn niet alle alternatieven overal logisch of toepasbaar.

Persoonsgebonden oplossingen

U vindt in deze bundel geen kant-en-klare oplossing voor cliënten. Het vinden van een alternatief voor onvrijwillige zorg is maatwerk. U gaat op zoek naar de minst ingrijpende manier. Welke dat is, verschilt van mens tot mens. De één vindt een sensor een inperking van zijn privacy, bij de ander zorgt het juist voor een veilig gevoel. Het uitgangspunt bij die keuze is dus altijd het individu met zijn of haar geschiedenis, emoties, waarden en behoeften. In deze nieuwe bundel gaan we niet uit van het onbegrepen gedrag dat de cliënt vertoont, maar kijkt u naar wat u de cliënt gunt. Zo kunt u in de inzetindex achterin de bundel zoeken op de reden waarom u een alternatief wil inzetten, bijvoorbeeld ‘ontspanning bevorderen’ of ‘valrisico verminderen’.

Samenspraak

Vaak ontstaan de meest waardevolle oplossingen in samenspraak met de mensen die de persoon goed kennen. Zij kunnen antwoord geven op de vraag waarom vader altijd om 3 uur ‘s nachts onrustig is of waarom hun zus weigert onder de douche te gaan. Praat dus samen over de zorg, multidisciplinair én met de familie. Hierbij kunt u de Alternatievenbundel gebruiken als inspiratiemiddel voor meer vrijwillige én passende zorg.

Alternatievenbundel in de praktijk

We zijn benieuwd naar uw ervaringen en eventuele aanvullingen op de bundel. Deze kunt u delen door een mail te sturen naar wzd@vilans.nl.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon