Naar hoofdinhoud Naar footer

5 manieren om inclusie te bevorderen

Een inclusieve samenleving is een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Het gaat over meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. Mensen met beperkingen zijn burger als ieder ander en wonen niet alleen in instellingen maar maken deel uit van de maatschappij. Zij vervullen meer sociale rollen dan alleen die van cliënt in de zorg. Waarmee moet u rekening houden en hoe kunt u bevorderen dat mensen met een beperking middels inclusie een goed leven hebben?

Wij geven 5 manieren om te werken aan de verschuiving van support naar eigen regie. De professional nieuwe stijl werkt aan participatie en inclusie, met oog voor de persoon met een (verstandelijke) beperking.

1. Ga aan de slag met sociale netwerken

Relaties en contacten zijn vaak beperkt bij mensen met beperkingen. Het hebben van een sterk sociaal netwerk is belangrijk, want het verbetert de kwaliteit van leven. Deze gratis wegwijzer helpt u op weg en maakt u wegwijs in de 44 meest bekende instrumenten en methoden.

2. Gebruik de 9 tips voor netwerkgericht werken

Een sterk sociaal netwerk draagt bij aan de eigen regie. Netwerkgericht werken kan op vele manieren. Deze 9 tips helpen u op weg.

3. Zorg dat u kennis heeft over sociale inclusie

Als zorgprofessional heeft u een belangrijke taak om cliënten te ondersteunen bij hun leven in de maatschappij. De Kennisbundel Sociale Inclusie maakt duidelijk wat er nodig is voor het versterken van sociale participatie. Met tips, praktijkcasussen en concrete opdrachten.

4. Ondersteun in het vinden van werk 

Help jongeren met een (lichte verstandelijke of verstandelijke) beperking, met NAH of autisme in hun zoektocht naar werk. Deze serie boeken kan u hierbij helpen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken voeren, verkrijgen van subsidies en vergoedingen voor werkplekaanpassingen en het geven van persoonlijke ondersteuning.

5. Weet wat er van u gevraagd wordt

Door de transities is er een verschuiving van zorgen naar support, de eigen regie van de persoon blijft behouden. Als professional bent u een belangrijke schakel in de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking. Wat wordt er van u als professional nieuwe stijl gevraagd? Download deze handige factsheet.

Meer weten over inclusie?

Deel deze pagina via:

Contactpersoon