Naar hoofdinhoud Naar footer

Aan de slag met Positieve Gezondheid: de mens centraal

Gepubliceerd op: 08-09-2023

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenis geeft.

YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail

Vilans begeleidt organisaties en netwerken die willen werken vanuit het concept Positieve Gezondheid. Met als doel: zorg en ondersteuning laten aansluiten bij de mens in plaats van andersom. Niet de aandoening of beperking staat centraal, maar de mens met al zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften. Dit doen wij in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, het sociaal domein en in de eerste lijn en in ziekenhuizen. We ondersteunen bij visievorming, strategieontwikkeling, netwerkvorming en toepassing van dit inspirerende gedachtegoed. We werken hierbij als implementatiepartner nauw samen met iPH.

Positieve Gezondheid toepassen doe je niet van de ene dag op de andere. Je leert op een andere manier kijken naar de mens en zijn gezondheid en de organisatie van zorg en begeleiding. Dat vraagt dat medewerkers anders handelen, en anders denken. Het breed inbedden van Positieve Gezondheid in de organisatie, het netwerk, bij medewerkers, cliënten en hun familie heeft tijd en aandacht nodig.

Voor organisaties die aan de slag willen met Positieve Gezondheid stellen we samen een goed beginpunt vast. We bespreken de vraag, de ondersteuningsbehoefte en de context van de organisatie. Na een eerste analyse bepalen we gezamenlijk de vervolgstappen. Onze kennis over en ervaring met veranderkunde zetten we in om organisaties te ondersteunen bij de implementatie. Maatwerk dus.

Positieve Gezondheid in de langdurende zorg

Zorgorganisaties die werken volgens het concept van Positieve Gezondheid, gebruiken het spinnenweb om met de cliënten te praten over wat zij belangrijk vinden. Het spinnenweb is een middel waarbij het niet gaat om de scores, maar om het verhaal daarachter.

Praten met mantelzorgers

Ook als de cliënt niet zelf in staat is een gesprek te voeren over wat hij belangrijk vindt, kunnen zorgverleners het spinnenweb inzetten in een gesprek met een naaste. Een mantelzorger bij BrabantZorg vertelt: 'Mijn moeder heeft Alzheimer en kan niet meer vertellen wat zij belangrijk vindt. Maar ik weet dat ze van kleurige kleding houdt. Dat wordt nu twee keer per week samen met haar uitgezocht. Dat kost tijd, maar dat verdient zich terug. Ze is nu veel vrolijker!’ Het team van verzorgenden heeft nu ook voor andere cliënten ideeën voor Positieve Gezondheid aangedragen, op basis van eigen ervaring.

Over Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. In de zorg ligt de focus doorgaans op de aandoening van mensen. De aandacht gaat naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet (alleen) op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Deel deze pagina via: