Naar hoofdinhoud Naar footer

Persoonsgerichte Zorg

Gepubliceerd op: 24-05-2024

Bij persoonsgerichte zorg en integraal werken staat de persoon centraal en niet zijn of haar beperking of ziekte. Hoe staat deze persoon in het leven? Wat vindt deze persoon belangrijk? Want ieder mens gaat op een eigen manier met ziekte en beperkingen om. Een standaardbehandeling bestaat niet.

Persoonsgerichte zorg en integraal werken draagt bij aan tevreden cliënten, familieleden en zorgverleners. Want persoonsgerichte zorg houdt rekening met persoonlijke behoeften en wensen. En biedt ruimte voor zorg en ondersteuning op maat. Hierdoor neemt de kwaliteit van zorg toe. En kunnen mensen met een chronische aandoening hun ziekte beter inpassen in het dagelijks leven.

Persoonsgericht en integraal werken

Kennis toegankelijk maken over persoonsgericht en integraal werken is één van de speerpunten van Vilans. Binnen dit thema onderscheiden wij, naast een groot aantal andere projecten, nog drie specialisaties: 

  1. Positieve Gezondheid
  2. Samen beslissen
  3. Informele zorg

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenis geeft. Vilans begeleidt organisaties en netwerken die willen werken vanuit het concept Positieve Gezondheid.

Samen beslissen

Bij samen beslissen nemen de zorgverlener en de cliënt samen een beslissing over een behandeling of over bepaalde zorg. Zij bespreken samen de risico’s, de voor- en nadelen van een behandeling en wat de cliënt belangrijk vindt. Ouderen voelen zich door ‘samen beslissen’ zekerder over de keuzes die zij maken, zijn gemotiveerder om de behandeling vol te houden en kiezen minder vaak voor behandelingen die niet bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zorgverleners ervaren meer voldoening en constateren dat ouderen vaker kiezen voor behandelingen die bijdragen aan wat er werkelijk toe doet in hun leven en dat van hun naasten.

Informele zorg

Informele zorg is zorg verleend door niet-beroepskrachten. Zoals mantelzorgers, en het sociale netwerk van familie en vrienden en vrijwilligers. De toenemende zorgvraag maakt samenwerken met informele zorgverleners steeds belangrijker. Zij zorgen voor continuïteit in het leven van de ander door zorg te bieden, ondersteuning, tijd en aandacht. Mensen die zich inzetten als informele hulpverleners ondersteunen we bij Vilans met kennis. En daarnaast bieden we ook professionals met kennis over hoe samen te werken met informele zorgverleners. 

Agenda-items over persoonsgerichte zorg

Er zijn geen agenda-items gevonden