Naar hoofdinhoud Naar footer

Scenariotool voor praktijkroutes

Gepubliceerd op: 14-09-2023

Laatst bijgewerkt op: 14-09-2023

De zorg verandert en het onderwijs verandert mee. Praktijkroutes zijn een antwoord op de snel veranderende beroepspraktijk van zorgprofessionals. Deze verandering kenmerkt zich in een verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en door de opkomst van een continue leercultuur op de werkvloer. Binnen praktijkroutes vindt het onderwijs deels of helemaal plaats in de praktijk. Hierbij is nauwe samenwerking tussen onderwijs en het werkveld cruciaal. Onderzoekers ontwikkelden een scenariotool waarmee betrokkenen bij praktijkroutes meer grip te krijgen bij het ontwikkelen en optimaliseren van zowel nieuwe als bestaande praktijkroutes.

Onderzoek

De omgeving waarin ontwikkelaars van praktijkroutes werken, kent veel onzekerheden. Deze hebben te maken met de vele ontwikkelingen in de zorgsector, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Betrokkenen bij diverse praktijkroutes hadden behoefte aan een instrument dat stuurkracht biedt bij de (door)ontwikkeling van praktijkroutes.

Over het onderzoek

Aan de ontwikkeling van de scenariotool is onderzoek voorafgegaan. In het onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ zijn de belangrijkste factoren geïdentificeerd die invloed hebben op de ontwikkeling van praktijkroutes. De expertise- en kenniscentra ECBO, Lectoraat Responsief beroepsonderwijs (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Vilans voerden het onderzoek uit bij en in samenwerking met vier mbo-instellingen: 

  • Firda (voorheen ROC Friese Poort)
  • Graafschap College
  • Nova College
  • ROC Nijmegen. 

Het onderzoek vond plaats van 2018 tot 2023 en werd mogelijk gemaakt met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Aan de slag met de scenariotool

De scenariotool bestaat uit een visuele praatplaat met vier scenario’s, hulpkaarten en een handleiding. De tool fungeert als een soort gespreksleidraad en biedt een gestructureerde aanpak bij gesprekken over de ontwikkeling en verbetering van praktijkroutes. Inzet van de scenariotool brengt - soms impliciete - opvattingen van betrokkenen naar boven. Samen werk je aan het vormen een gedeelde visie, en wordt helder wat nodig is om de gezamenlijke ambitie te bereiken. Download de scenariotool onderaan deze pagina.

Heb je vragen of opmerkingen over (het gebruik van) de scenariotool? Neem dan contact op Karel Kans, projectleider van ‘Zorg voor de toekomst’ via info@ecbo.nl.

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Soort kennis

Praktijkkennis

Organisatie / Uitgever

ECBO/Vilans