Naar hoofdinhoud Naar footer

Eindrapportage 'Een integraal zorgsysteem, vraagstuk of prachtstuk'

Gepubliceerd op: 01-12-2016

Om goede 24-uurs zorg te kunnen leveren aan cliënten, is de informatieoverdracht tussen dag- en nachtzorg van groot belang. Dit vraagt om heldere communicatie en afstemming tussen zorgmedewerkers.

Steeds vaker vindt de informatie-uitwisseling plaats via digitale systemen. Maar is al die informatie wel even belangrijk? Waar hebben zorgmedewerkers echt behoefte aan? En hoe kunnen leveranciers van verschillende systemen in die informatiebehoefte voorzien en zo optimaal ondersteunen in 24-uurs zorg? Vilans onderzocht dit samen met zorgaanbieders en leveranciers van ECD’s en domoticasystemen.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn gebundeld in de eindrapportage Een Integraal zorgsysteem, vraagstuk of prachtstuk? De conclusies bieden handvatten voor zorgaanbieders en leveranciers om gezamenlijk de communicatie en afstemming tussen dag- en nachtzorg te verbeteren.

Goede overdracht van zorg is erg belangrijk

Zorgmedewerkers gaven aan dat ze het belangrijk vinden om de overdracht van zorg goed te blijven faciliteren. Maar vaak werken ze in verschillende systemen naast elkaar, soms zelfs op twee verschillende computers. Dit werkt niet efficiënt.

'Onze droom is om alleen meldingen te krijgen die er toe doen en dat alle bewoners zorg op maat hebben.’ – Nachtzorg medewerker

Niet alleen het soort informatie, maar vooral het moment waarop ze de informatie ontvangen blijkt essentieel. Medewerkers willen actief geattendeerd worden op belangrijke informatie over de cliënt. En gemakkelijk, snel en realtime kunnen rapporteren en eventuele verantwoording afleggen.

Standaardisatie van systemen een mogelijke oplossing

Leveranciers herkennen het vraagstuk rondom de koppeling van de systemen. Er zijn wel inventariserende gesprekken geweest met zorgorganisaties, maar dit heeft tot dusver weinig daadwerkelijke koppelingen opgeleverd. De grootste behoefte bij leveranciers is om de systemen te standaardiseren. Zo kunnen er universele oplossingen gemaakt worden, in plaats van maatwerk; wat erg duur is.

‘Standaarden, liefst internationale, zouden absoluut bij kunnen dragen aan het vergemakkelijken van het koppelen van systemen. Mooiste om na te streven is het integreren van systemen, zodat men daadwerkelijk meerwaarde ervaart.’ – ECD leverancier

Zowel de zorg, als leveranciers zien kansen voor verbetering en een integratie tussen domotica en het ECD lijkt gewenst te zijn om een betere overdracht te realiseren.

Het vraagstuk is nog niet opgelost

Om de 24-uurs zorg zo goed mogelijk te garanderen, is het van belang dat zorgaanbieders en leveranciers met elkaar in gesprek blijven over informatiebehoeften tijdens de zorg en de mogelijkheid om systemen hierbij te laten aansluiten. Wat nu precies een goede koppeling is, is nog onduidelijk.

Oproep: denk mee

Wij willen zorgaanbieders, leveranciers en overige belangstellenden oproepen om dit vraagstuk zelf actief op te pakken en er ook gezamenlijk in 2017 een speerpunt van te maken! Wilt u verder verkennen welke informatiebehoefte er ligt en wat een goede koppeling tussen systemen is om daar aan tegemoet te komen? Neem dan contact op met Sabine Timmer, s.timmer@vilans.nl.

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Rapport

Taal

Nederlands

Auteur

Sabine Timmer, Dirk Lukkien, Henk Herman Nap, Sandra Suijkerbuijk

Prijs

Gratis