Naar hoofdinhoud Naar footer

PlusPraktijken voorbeeldproject in Kennissynthese en De Eerstelijns

Gepubliceerd op: 05-06-2024

Ze zijn er maar wat trots op, en niet ten onrechte. Huisartsen en zorgverzekeraar CZ startten in 2016 in de Limburgse Mijnstreek op basis van het ‘zesknoppenmodel’ PlusPraktijken. Al snel bleek dat deze werkwijze leidde tot minder verwijzingen naar het ziekenhuis én betere zorg voor patiënten. Anno 2024 geldt het project nog steeds als een voorbeeldproject. Een recente publicatie over kennis over integrale zorg van De Juiste Zorg op de Juiste Plek, de Kennissynthese Integrale Zorg, gebruikt het als schoolvoorbeeld en onlangs schetste het vakblad De Eerstelijns hoe de PlusPraktijken als voorlopers kunnen worden gezien van de visie verwoord in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord.

De Kennissynthese: ‘Vanuit de principes van het zesknoppenmodel zijn in regio Zuid-Limburg sinds 2016 als proeftuinen ‘Pluspraktijken’ opgericht. De PlusPraktijk wordt beschouwd als de huisartsenpraktijk van de toekomst. Patiënten kunnen via een app de huisartsenzorg zelf regelen en de huisarts houdt meer tijd over voor complexere vragen. Ook werken de huisartsen van Pluspraktijken samen en met andere zorg- en hulpverleners vanuit het principe van positieve gezondheid.’

Breed toepasbaar

‘Dit is bij uitstek een model dat generiek is geformuleerd en geconceptualiseerd, zegt Vilans-onderzoeker Nick Zonneveld in het artikel in De Eerstelijns. ‘Het is daardoor breed toepasbaar. Het is niet te abstract en niet te context specifiek. Het is dus goed overdraagbaar naar andere praktijken.’

Impact

In het model PlusPraktijken zitten alle elementen van dit model, stelt Esther Van Engelshoven, bestuurder Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg in hetzelfde artikel. ‘Het is het framework dat je de basis biedt om uitgaand van de werkzame bestanddelen te variëren binnen de lokale context. In het verleden zijn we enthousiast met pilots begonnen, maar daarmee hebben we geen grootschalige impact kunnen bereiken. Het zesknoppenmodel dwingt je om vooraf na te denken over de vraag hoe je kunt doorontwikkelen en dus wel tot en programma met impact kunt komen.’ Nick Zonneveld vult aan: ‘Het model laat zien dat je voor zorgtransformatie aan veel knoppen tegelijk moet draaien en dat je dit in samenhang moet doen. Een lineaire aanpak werkt bij zo’n complex gegeven niet.’

Transformatie

Wiro Gruisen van zorgverzekeraar CZ gaf in 2020 al aan dat met de werkwijze van de PlusPraktijken miljoenen zouden kunnen worden bespaard. De ontwikkelingen van vandaag de dag sterken hem in die overtuiging. ‘De huisartsenzorg overeind houden is een transformatie op zich en dat is met de PlusPraktijken goed gelukt. Dat biedt een basis om nu de bredere transformatie vorm te geven: slimmere zorg organiseren en de zorgvraag terugbrengen’, stelt hij in De Eerstelijns. 

Meer informatie

Kennis over samenwerking

Vilans heeft op zijn website de beschikbare kennis over samenwerken tussen organisaties in de zorg opnieuw gerangschikt. De informatie is nu geordend naar verschillende aspecten van die samenwerking:

  • Vertrekpunt van samenwerking
  • Inrichten van samenwerking
  • Proces van samenwerking
  • Leiderschap en bestuur
  • Maatschappelijke impact

Kijk ook hier op de website van Vilans voor meer informatie over het thema samenwerken

Downloads

Deel deze pagina via: