Naar hoofdinhoud Naar footer

VPO Haaglanden: instellingen ouderenzorg verbeteren samen doorstroom in de keten

Het VerwijsPunt Ouderenzorg Haaglanden (VPO Haaglanden): onder die naam gaan zes Haagse instellingen de doorstroom in de keten verbeteren. Verwijzers kunnen door deze samenwerking niet alleen sneller de juiste zorg organiseren. Die zorg vindt ook zoveel mogelijk plaats in de eigen wijk van de cliënt.

De juiste zorg in de eigen wijk via VPO Haaglanden

Verwijzers hebben nu één aanspreekpunt. De zes samenwerkende organisaties in VPO Haaglanden (Florence, WZH, HWW, Saffier, Respect en Cardia) gaan bestaande initiatieven op het gebied van crisiszorg, herstelgerichte zorg en revalidatie, casemanagement, wijkverpleging en spoedzorg thuis ook beter op elkaar laten aansluiten. De samenwerking verloopt soepeler en de organisaties zetten hun zorgcapaciteit zo efficiënt mogelijk in.

VPO Haaglanden houdt ook rekening met de behoefte van cliënten van zorg in hun eigen omgeving. Het liefst moet die dus plaatsvinden in de wijk waar de cliënt zelf woont. Belangrijk hierbij is dat VPO Haaglanden organisatie overstijgend werkt: de belangen van cliënten en verwijzers staan voorop.

Zorg NU Samen: de voedende podcast voor nieuw leiderschap

Domein overstijgende oplossingen zijn onmisbaar voor een toekomstbestendige ouderenzorg. Veel bestuurders, zorginkopers , projectleiders, gemeenten en beleidswerkers zoeken naar passende oplossingen voor de knelpunten in de ouderenzorg in hun regio, terwijl vaak iemand anders al een mooi idee in praktijk brengt.

In de podcastserie Zorg NU Samen geven we deze initiatieven een podium zodat je er zelf inspiratie uit kan putten.

Eenvoudig en snel verwijzen naar de juiste plek

Door de samenwerking wordt het voor ketenpartners zoals ziekenhuizen en huisartsen makkelijker om een patiënt door te verwijzen. Ook komen inwoners van de regio vaker in één keer op de goede plek voor de juiste zorg terecht. VPO Haaglanden richt zich niet alleen op acute zorg, maar op álle onderdelen van de ouderenzorg. Efficiënter ingerichte ouderenzorg leidt zo ook tot minder ziekenhuisopnamen en minder druk op huisartsen.

VPO Haaglanden sluit aan bij Integraal Zorg Akkoord

De samenwerking sluit aan op doelstellingen uit het Integraal Zorg Akkoord: kwaliteit en toegankelijkheid, zorgcoördinatie en samenwerking in de regio. Deelnemers zijn ook betrokken bij de vormgeving van de acute zorg van het toekomstige zorgcoördinatiecentrum en de centrale aanmelding. De zes organisaties zijn via ZorgScala, het samenwerkingsverband van organisaties in de ouderenzorg in Haaglanden, verbonden met andere zorgpartijen in de regio.

Lees meer

Deel deze pagina via: