Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen werken aan Positieve Gezondheid: 6 tips en inzichten

Gepubliceerd op: 04-08-2021

Over grenzen heen kijken. Wie werkt vanuit de visie van Positieve Gezondheid ontkomt daar niet aan. Want als je aansluit op wat voor anderen van betekenis is, zie je dat hun behoeften niet altijd in de eigen organisatie te realiseren zijn. Zorgorganisaties die Positieve Gezondheid omarmen, besteden daarom ook aandacht aan samenwerkingsvraagstukken. Vilans sprak met bestuurders en projectleiders die bij het implementeren van Positieve Gezondheid actief de samenwerking met andere partijen opzochten. Hun ervaringen zijn vervat in de publicatie ‘Samen werken aan Positieve Gezondheid. 6 tips en inzichten'.

  1. Een gemeenschappelijke visie is een must, blijf daarover in gesprek. Spreek regelmatig met elkaar over Positieve Gezondheid om er zo een gedeelde betekenis aan toe te kennen. Deel concrete situaties en betekenisvolle ervaringen met elkaar. Laat mensen het zoveel mogelijk zelf ervaren. Zo krijgt het gesprek over visie meer betekenis in het dagelijks werk.
  2. Sluit aan bij wat er al is. Vorm een beeld van de sociaal-culturele context en van specifieke vraagstukken in de omgeving waar je werkt. Wie zijn de belangrijke stakeholders, welke belangen hebben zij en hoe liggen de onderlinge verhoudingen? Breng in beeld welke voorzieningen er in de omgeving zijn, bijvoorbeeld met het spinnenweb Positieve Gezondheid.
  3. Het zijn de mensen die het doen. Ga op zoek naar en maak gebruik van de mensen die intrinsiek zijn gemotiveerd en die ambassadeur kunnen zijn van de richting naar Positieve Gezondheid. Deze enthousiastelingen zijn bereid een tandje bij te zetten als dat nodig is.
  4. Stimuleer en train professionals in het samenwerken. Samenwerken is niet voor iedereen vanzelfsprekend, de één doet het van nature, een ander moet hier nog aan wennen. Laat professionals kennismaken met collega’s van andere organisaties. Dit verlaagt de drempel om samenwerking op te zoeken. Laat professionals met een spilfunctie aansluiten bij netwerken en ontwikkelingen in de regio bijhouden.
  5. Practice what you preach: voer het andere gesprek, ook op de werkvloer. Zorg ervoor dat mensen in de organisatie bekend zijn met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. En dat professionals de ruimte hebben om het gesprek met de cliënt en met elkaar aan te gaan, en te luisteren naar wat voor diegene belangrijk is.
  6. Toon leiderschap met lef. Bied professionals de ruimte om te experimenteren met oplossingen, eventueel ook buiten de organisatie. Creëer een veilige en lerende werkcultuur die mensen stimuleert om de stap naar buiten te zetten en waarin ze mogen leren en fouten maken. Leg de focus op het volgen van de professionaliteit in plaats van op regels.

Meedenken?

De publicatie is een eerste aanzet van tips en inzichten over het domeinoverstijgend samenwerken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Vilans vult de inzichten graag aan met ervaringen, inzichten en wijsheid. Wilt u meedenken over tips inzichten over samenwerking vanuit de visie van Positieve Gezondheid willen delen? Neem contact op met Marieke Sterenborg.

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan