Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen werken aan infectiepreventie: basis is gelegd

Het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ heeft de aandacht voor infectiepreventie in een jaar tijd duidelijk vergroot. Met het programma werden stappen gezet naar een goede organisatie en invulling van infectiepreventie. Samenwerking op dit gebied speelt een belangrijke rol. Ambitie van het programma is een cultuur waarin het voorkomen van infecties en hygiënisch werken onderdelen vormen van het dagelijkse werk in de verpleeghuiszorg.

cijfers-infectiepreventieprogramma-1

Uit een onderzoek van kennisorganisatie Vilans blijkt dat in 2022 in totaal 170 locaties van 40 organisaties met het programma bereikt werden, van groot tot klein. 'Deelname aan het programma zorgt voor betrokkenheid en tijd om echt aan de slag te gaan met infectiepreventie. We maken sneller stappen en keuzes', zegt een van de deelnemers.

Meedoen?

Ook interesse om deel te nemen? Dat kan, want het programma heeft nog alle ruimte voor organisaties die mee willen doen. Lees meer over het programma en meld je aan.

Kwetsbare ouderen

Het programma komt voort uit de behoefte van de praktijk om infecties bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Het wordt vormgegeven en uitgevoerd met Verenso, V&VN Actiz, Vilans en VHIG. De coronacrisis maakte nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om infectiepreventie en de basiskennis en basisorganisatie hierover goed op orde te hebben. In het programma krijgen zorgorganisaties hierbij ondersteuning. ‘Daarbij is het belangrijk dat dit gebeurt op een manier die past, want de vraag van iedere organisatie is anders. Het is echt maatwerk’, zegt projectleider Martijn Simons. Het onderzoek van Vilans onderstreept dat. Zo werden er in de deelnemende organisaties in totaal 47 trajecten gericht op infectiepreventie gestart op verschillende onderwerpen.  

Alle lagen van de organisatie

Bij de trajecten waren verschillende professionals betrokken. Dat varieerde van bestuur- en beleidsmedewerkers, managers en facilitaire medewerkers tot zorgverleners, specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen op het gebied van infectiepreventie. De samenwerking is heel belangrijk, aldus Martijn Simons. ‘Want infectiepreventie heeft betrekking op alle lagen van de organisatie’, zegt hij. Jacqueline de Groot, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van beroepsvereniging Verenso, vult aan: ‘Het is belangrijk dat iedereen elkaar weet te vinden en weet wie waarvoor verantwoordelijk is.’

‘De samenwerking is heel belangrijk. Want infectiepreventie heeft betrekking op alle lagen van de organisatie’

Martijn Simons, programmaleider Samen werken aan infectiepreventie

Thema’s

Onder leiding van coaches gingen professionals in de deelnemende verpleeghuizen met verschillende thema’s aan de slag. Daarbij scoorde de hygiëne en infectiepreventiecommissie hoog, evenals de rol van de aandachtsvelders en planmatig werken rondom infectiepreventie. Daarnaast werd ook specifiek gekeken naar de samenwerking tussen leidinggevenden en zorgprofessionals.

Veranderkracht

Volgens Petra Schout van V&VN laat het programma goed zien hoe belangrijk het is dat de werkgever investeert in veranderkracht. ‘Bijvoorbeeld met ruimte in uren en met deskundigheidsbevordering. Het kost wat en het levert veel op. Als organisatie krijg je grip op infectiepreventie. Kwaliteit van leven van de cliënt en kwaliteit van werken van de medewerker gaan erop vooruit. Het werk wordt leuker.’ Ook Frank Hagelstein van ActiZ benadrukt het belang van een cultuurverandering. ‘Een cultuur van elkaar feedback kunnen geven, elkaar aanspreken. Op die manier naar gezamenlijke doelstellingen toewerken. Daar begint het mee.’

Kennis delen

Binnen het programma werden kennis, tools en inspirerende verhalen over samenwerken aan infectiepreventie in 2022 onder andere gedeeld op Waardigheidentrots.nl en Zorgvoorbeter.nl. Zo kon op de website van Waardigheid en trots bijvoorbeeld de Wegwijzer Infectiepreventie worden gedownload. De wegwijzer zet de belangrijkste kennis en hulpmiddelen voor zorgprofessionals op een rij. Verder bestond veel interesse voor het format van de werksessie: die is in alle trajecten ingezet om in gesprek te gaan over infectiepreventie.

Op Zorgvoorbeter.nl ging de interesse vooral uit naar praktische kennis over hand- en persoonlijke hygiëne, buikgriep en norovirus en richtlijnen infectiepreventie. Verder werden kennis en ervaringen gedeeld en uitgewisseld tijdens (online) bijeenkomsten, in nieuwsbrieven en via LinkedIn. De verschillende bijeenkomsten werden goed bezocht en gewaardeerd, zo blijkt uit de reacties.

Lees ook

cijfers-infectiepreventieprogramma-2

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon