Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Met kennis zorgorganisaties ondersteunen’

Steeds meer mensen hebben zorg en ondersteuning nodig. Maar het aantal zorgprofessionals blijft gelijk. De zorg wordt complexer. Mensen wonen langer thuis. Er is vernieuwing nodig in onze zorg en ondersteuning. Daar willen we samen mee aan de slag. Bijvoorbeeld met onderbouwde aanpakken voor persoonsgericht werken en inzet van zorgtechnologie. Met leren van elkaar en met samen kennis en praktische handreikingen ontwikkelen en verfijnen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de zorg ook echt anders wordt en blijft.

Onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Vilans gevraagd om (zorg)organisaties hierbij te helpen. Vanaf 2023 bieden wij daarom een aantal ondersteuningstrajecten aan.

‘Het is belangrijk dat we de komende tijd met elkaar de krachten bundelen. Als we kijken welke opgaves er zijn in de maatschappij en voor de zorg, voor mensen die wat langer durende zorg en ondersteuning nodig hebben, dan moeten we aan de slag, dan moeten we intensiveren met kennis en kennisontwikkeling om de vraagstukken die er liggen om bij de kop te pakken en liefst ook op te lossen’, zegt Vilans-bestuurder Mirella Minkman. ‘Het gaat om kennis die echt werkt in de praktijk, waar mensen wat mee kunnen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat alle kennis wordt benut, van zorgprofessionals, van de wetenschap en ervaringskennis. Dat is ons uitgangspunt, ook bij deze ondersteuningstrajecten.’

Waardigheid en Trots voor de toekomst

Zorgorganisaties ondersteunen bij het toepassen en benutten van kennis en innovaties om de verpleegzorg toekomstbestendig te maken, zowel thuis als in woonzorgcentra. Zorgorganisaties kunnen gebruik maken van diverse vormen van ondersteuning, van het uitvoeren van een scan om meer zicht te krijgen op wat toekomstbestendigheid betekent voor de organisatie tot intensieve ondersteuning. 

Samen werken aan infectiepreventie

Laagdrempelige, kortdurende ondersteuning op maat bij hygiënisch werken en het voorkomen van infecties in verpleeghuizen. Hoe zorg je ervoor dat hygiëne en voorkomen van infecties structureel onderdeel worden van het dagelijks werk? Van zorgprofessionals, maar ook van collega’s in andere disciplines, bijvoorbeeld de schoonmaakmedewerkers. Zodat zij elkaar scherp houden op infectiepreventie, ook als corona geen crisis meer veroorzaakt. Professionals in verpleeghuizen kunnen hier samen mee aan de slag en ondersteuning krijgen. 

Samen hygiënisch werken in gehandicaptenzorg

Ondersteuning op maat bij het hygiënisch werken en voorkomen van infecties in het dagelijks werk. Passend bij jouw organisatie en op een manier die aansluit bij de structuur en cultuur van de gehandicaptenzorg. Een coach begeleidt op basis van de vragen die er zijn en werkt daarbij samen met iedereen die een rol heeft bij het voorkomen van infecties in jouw organisatie. Zodat we aansluiten bij de kennis van waar jouw collega’s. 

Waardigheid en Trots in de regio (WIR)

Ondersteunen van zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden met het in de regio samen oppakken van vraagstukken rond bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, technologie en wonen en zorg. Om die vraagstukken op te pakken is samenwerken in de regio essentieel. Hiermee kunnentransitiegelden goed benut worden voor gezamenlijke projecten. 

Wet zorg en dwang 2023 – 2025 

Hulp om de Wet zorg en dwang op de juiste manier toe te passen. Deze wet beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen. Doel is onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen, maar wanneer toch nodig deze zorgvuldig toe te passen. 

Medisch-generalistische zorg

Vilans en Erasmus Universiteit ondersteunen regio’s bij het ontwikkelen van nieuwe wegen voor de medisch-generalistische zorg, de beschikbaarheid van artsen voor kwetsbare oudere en gehandicapte cliënten. Met zorgkantoren, zorgbestuurders en beleidsmakers, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, huisartsen en huisartsendiensten wordt gekeken hoe zij met elkaar kunnen aansluiten op de vraag in de regio. 

[Ont]Regel de Langdurige Zorg

Zorgorganisaties ondersteunen om onnodige regeldruk te verminderen en te voorkomen. Door de langdurige zorg maximaal en duurzaam te (ont)regelen ontstaat meer tijd voor de cliënt en meer werkplezier voor de zorgverlener. Zo werken we samen aan de best mogelijke kwaliteit van zorg met zinvolle registraties die makkelijk zijn bij te houden. 

Passende Zorg 

Het moet voor zorgprofessionals, cliënten en hun naasten straks gemakkelijker zijn passende interventies te kiezen, rekening houdend met duurzaamheid, mensgerichtheid en houdbaarheid. Vilans verkent met de sector hoe kennis over interventies te vinden is en hoe we alle interventies op eenduidige, begrijpelijke en toegankelijke wijze aan de gebruikers kunnen aanbieden, binnen de bestaande kennisinfrastructuur en het kader van Passende Zorg van Zorginstituut Nederland. 

Deel deze pagina via:

Contactpersoon